Hvor kan du få hjelp til å velge?


  • Faget utdanningsvalg, som du har i ungdomsskolen, skal gi deg kunnskaper som gjør deg bedre i stand til å velge utdanningsprogram i videregående skole.
  • Lærerne dine og utdannings- og yrkesrådgiverne i ungdomsskolen og videregående skole kan hjelpe deg hvis det er noe du er usikker på. 
  • Oppfølgingstjenesten (OT) gir råd og veiledning om utdannings- og yrkesmuligheter til deg som ikke har søkt eller tatt imot skoleplass, eller deg som avbryter opplæringen før den er ferdig og ikke er i fast jobb.
  • Det samme kan de ansatte ved NAV-kontoret gjøre.
  • Ikke glem å snakke med dem som kjenner deg og vet hvem du er – foresatte, slektninger, venner og bekjente.

Det er viktig at du leser og undersøker så mye som mulig selv også. Det er alltid enklest å spørre andre når du selv kan litt om det du skal spørre om.

Informasjon fra Oslo

Informasjon fra Oslo vil foreligge i løpet av høsten

Oslo har tilleggsinformasjon til dette emnet. Informasjonen vil bli publisert her så snart den er klar.

  • Det er viktig at du leser tilleggsinformasjonen fra Oslo.
  • Hold deg derfor oppdatert på vilbli.no utover høsten!

Her kan du lese informasjonen som gjelder for inneværende skoleår:
Hvor kan du få hjelp til å velge? (skoleåret 2023-2024)