Heltberg Private Gymnas Bislett

Videregående skole

Kontaktinformasjon

E-post bislett@heltberg.no
Nettsted heltberg.no/videregaende/heltberg-bislett
Navn Heltberg Private Gymnas Bislett
Besøksadresse Pilestredet 56, Oslo
Postadresse Pilestredet 56
0167 Oslo
Telefon 93 07 79 90
Organisasjonsform Friskoler
Elever 250
Målform Bokmål
Skolepenger Ja

Andre opplysninger

Du søker direkte til skolen gjennom skolens nettsted.

Fagtilbud

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang. Programfag kan velges hvis de passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet hvor de hører til. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Fellesfag

Studiespesialisering

Realfag
Programfag
Biologi
Biologi 1
Biologi 2
Matematikk for realfag
Matematikk R1
Matematikk R2
Matematikk for samfunnsfag
Matematikk S1
Matematikk S2
Språk, samfunnsfag og økonomi
Programfag
Engelsk
Internasjonal engelsk
Samfunnsfaglig engelsk
Fremmedspråk (programfag)
Fransk nivå III
Medie- og informasjonskunnskap
Medie- og informasjonskunnskap 1
Politikk, individ og samfunn
Sosialkunnskap
Sosiologi og sosialantropologi
Psykologi
Psykologi 1