Hellerud videregående skole

Videregående skoler

Kontaktinformasjon

E post Hellerudvgs@ude.oslo.kommune.no
Nettsted hellerud.vgs.no
Navn Hellerud videregående skole
Tilhører Oslo kommune Utdanningsetaten
Besøksadresse Wilhelm Stenersens vei 6, 0671 Oslo
Postadresse Wilhelm Stenersens vei 6
0671 Oslo
Telefon 22 76 05 00
Organisasjonsform Offentlig
Elever 650
Målform Bokmål

Fagtilbud

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang. Programfag kan velges hvis de passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet hvor de hører til. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Fellesfag

Bygg- og anleggsteknikk

Idrettsfag

Idrettsfag
Valgfrie programfag
Friluftsliv
Friluftsliv 1
Toppidrett
Toppidrett 1

Studiespesialisering

Realfag
Programfag
Biologi
Biologi 1
Biologi 2
Matematikk for realfag
Matematikk R1
Matematikk R2
Matematikk for samfunnsfag
Matematikk S1
Matematikk S2
Språk, samfunnsfag og økonomi
Programfag
Engelsk
Engelsk 1
Engelsk 2
Politikk og menneskerettigheter
Politikk og menneskerettigheter
Samfunnsgeografi
Samfunnsgeografi
Sosiologi og sosialantropologi
Sosiologi og sosialantropologi

Bygg- og anleggsteknikk

Vg1
Felles programfag
Bygg- og anleggsteknikk
Arbeidsmiljø og dokumentasjon
Praktisk yrkesutøvelse