Vis meny

Fylkestihørighet

 

Informasjon fra Oslo

Søkere fra Oslo 
Søkere fra Oslo er de som er folkeregistrert i Oslo per søknadsfristen 1. mars 2018. Søkere med ungdomsrett som etter søknadsfristen flytter med eller til foresatte i Oslo og dokumenterer dette innen 22. juni 2018, regnes også som søkere fra Oslo. Søkere og foresatte må da være bosatt og folkeregistrert på samme Osloadresse senest 10. august. Les her om flytting til Oslo
Søkere fra Oslo med ungdomsrett vil få tilbud om plass innen skolestart.

Søkere fra andre fylker (gjesteelever)
Opplæringsloven § 13-3 inneholder bestemmelser om gjesteelever,som innebærer følgende:
  • Søkere fra andre fylker, som har ungdomsrett i sitt hjemfylke, vil bli vurdert for inntak i Oslo dersom det er ledig plass på det de har søkt etter at alle søkere fra Oslo med og uten opplæringsrett har fått tilbud om plass, og det ikke er flere søkere fra Oslo på venteliste. Det må bli ledig plass innen inntaket avsluttes to uker etter skolestart.
  • Retten til videregående opplæring gjelder bare i søkerens hjemfylke. Du som tilhører et annet fylke enn Oslo må derfor også søke videregående opplæring i ditt hjemfylke.
  • Bestemmelser om inntak med fortrinn eller individuell behandling etter opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven gjelder ikke ved inntak i andre fylker enn søkerens hjemfylke.
  • Enkelte gjesteelever vil kunne bli prioritert foran andre gjesteelever. Se artikkel om Prioriterte gjesteelever
  • Les her om Opplæring for hørselshemmede