Fortrinn til egen skole (studieforberedende utdanningsprogram)

Informasjon fra OsloSøkere som går ved en kommunal videregående skole i Oslo har fortrinn til samme skole ved inntak til neste nivå ved samme skole det etterfølgende skoleåret, i henhold til tabellen under:

Du går programområdeDu søker programområde

Vg1 studiespesialisering

Vg2 realfag
Vg1 studiespesialisering

Vg2 språk, samfunnsfVag og økonomi

Vg2 realfagVg3 realfag

Vg2 språk,samfunnsfag og økonomi

Vg3 språk, samfunnsfag og økonomi
Vg1 idrettsfag Vg2 idrettsfag

Vg2 idrettsfag

Vg3 idrettsfag

Vg1 musikk, dans og drama med fordypning dans

Vg2 dans
Vg2 dansVg3 dans
Vg1 musikk,dans og drama med fordypning ballettVg2 dans-ballett
Vg2 dans-ballettVg3 dans-ballett
Vg1 musikk, dans og drama med fordypning dramaVg2 drama
Vg2 dramaVg3 drama
Vg1 musikk, dans og drama med fordypning musikkVg2 musikk
Vg2 musikkVg3 musikk
Vg1 medier og kommunikasjonVg2 medier og kommunikasjon 
Vg2 medier og kommunikasjon Vg3 medier og kommunikasjon 
Vg1 kunst, design og arkitekturVg2 kunst, design og arkitektur
Vg2 kunst, design og arkitektur Vg3 kunst, design og arkitektur

 

Følgende regler gjelder ved fortrinn til egen skole

  • Søkeren må gå programområde og søke programområde som angitt i tabellen over.
  • Søkeren må gå ved en kommunal videregående skole i Oslo.
  • Søkeren får fortrinn ved inntak til påfølgende programområde (se tabellen over) ved samme skole det etterfølgende skoleåret, dersom hun/han fører opp samme skole på søknaden.
  • Søkere som kommer tilbake etter et år som utvekslingsstudent i utlandet etter Vg1 ved en kommunal videregående skole i Oslo har fortrinn ved inntak til påfølgende Vg2 ved samme skole det etterfølgende skoleåret.
  • Søkere som kommer tilbake etter et år som utvekslingsstudent i utlandet etter Vg1 ved en kommunal videregående skole i Oslo, og som får godkjent skoleåret i utlandet som tilsvarende Vg2, har fortrinn ved inntak til påfølgende Vg3 ved samme skole det etterfølgende skoleåret.
  • Søkere som kommer tilbake etter et år som utvekslingsstudent i utlandet etter Vg2 ved en kommunal videregående skole i Oslo, har fortrinn ved inntak til påfølgende Vg3 ved samme skole det etterfølgende skoleåret.
  • Elever som tar hele løpet på samme kommunale videregående skole i Oslo og utvekslingselever som kommer tilbake til skolen etter et år i utlandet stiller på lik linje.
  • Dersom det er flere søkere med fortrinn til opprykk til Vg2 eller Vg3 på egen skole enn det er elevplasser ved den aktuelle skolen og programområdet, avgjøres inntaket etter vanlig poengkonkurranse mellom søkere med fortrinn.
  • Det tas ikke hensyn til ønske om programfag og fremmedspråk nivå I og II ved inntak til Vg2 eller Vg3 realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi.
  • Søkere uten fortrinn konkurrerer seg i mellom om eventuelle ledige plasser etter at søkere med fortrinn til skolen har fått plass.