FlyttingKommer du rett fra grunnskolen eller er du inne i videregående opplæring, er personopplysningene dine allerede registrert i inntakssystemet. Dersom du har flyttet innenfor fylket etter at inntakskontoret har innhentet adressen din, må du gi inntakskontoret beskjed.

Hvis du skal flytte til et annet fylke før neste skoleår, må du kontakte inntakskontoret både i hjemfylket og i det fylket du skal flytte til, for å høre hvilke regler og frister som gjelder og hvilken dokumentasjon som kreves.

Har du rett til videregående opplæring og du og dine foresatte flytter, har du rett til videregående opplæring i det fylket du flytter til. Hvis du skal flytte til en foresatt som bor i et annet fylke, vil inntakskontoret i dette fylket kreve bekreftelse fra den foresatte du flytter til. Ofte kreves også en bekreftelse fra den foresatte du flytter fra, på at vedkommende kjenner til flyttingen.

Informasjon fra OsloSøkere som flytter til Oslo

Hovedregel for botilhørighet i Oslo
NB! Som søker fra Oslo regnes søker som er registrert i Oslo folkeregister per 1. mars 2023. Inntakskontoret kontrollerer at søkerne er registrert i Oslo folkeregister per 1. mars 2023.
Søkere som ikke er registrert i Oslo folkeregister, blir ikke underrettet om dette og behandles som søker fra annet fylke.

Søkere som flytter med/til foresatte i Oslo
Ungdom med lovfestet opplæringsrett og umyndige søkere som flytter til Oslo med foresatte eller til en av de foresatte bosatt i Oslo, blir behandlet som søkere fra Oslo. Forutsetningen er at søker og foresatte er bosatt på samme adresse i Oslo senest ved skoleårets begynnelse. Dette må dokumenteres.

Søkeren må:
- Svare ja på «Jeg skal flytte med/til foresatte i Oslo» på søknadskjemaet på http://www.vigo.no/
- Sende inn bostedsattest fra Skatteetaten for seg selv og foresatte, som viser at søker og minst en av de foresatte er bosatt på samme adresse i Oslo.
Siste frist for innsending av dokumentasjon på botilhørighet i Oslo er 23. juni 2023.
Dersom det ikke lar seg gjøre å framskaffe bostedsattest fra Skatteetaten innen 23. juni 2023, kan følgende godtas som foreløpig dokumentasjon:

Ved flytting med foresatte:
Bostedsattest for foresatte eller foresattes kontrakt på leie/kjøp av bolig i Oslo, og fødselsattest for søker som viser hvem som er foresatte.
Ved flytting til foresatte:
Bostedattest fra Skatteetaten som viser at foresatte er registrert i Oslo folkeregister, og fødselsattest for søker som viser hvem som er foresatte.

Søkere som sender inn foreløpig dokumentasjon må sende inn bostedsattest fra Skatteetaten for seg selv og foresatte, som viser at søker og minst en av de foresatte er bosatt på samme adresse i Oslo. Innsendingsfristen er 5. august 2023. Dersom dette ikke mottas, vil du miste tildelt skoleplass.

Søkere som flytter til Oslo på egen hånd
Søkere som av andre årsaker flytter til Oslo for å gå på skole, blir regnet som tilhørende det fylket de flyttet fra. Flytting etter 1. mars på egen hånd eller til andre slektninger enn foresatte, er ikke tilstrekkelig for å bli regnet som søker fra Oslo.

Siste frist for innsending av dokumentasjon på botilhørighet i Oslo er 23. juni 2023.

Se oversikt over andre viktige frister for søkere til videregående opplæring i Oslo under Søknadsfrister og inntakskalender