Endring av søknadenFram til søknadsfristen utløper kan du endre søknaden så mange ganger du vil på vigo.no (logg inn med MinID). Husk kvittering etter at endringen er gjort.

Det kan i noen tilfeller være mulig å endre søknaden av medisinske, sosiale eller pedagogiske grunner. Dette skal i så fall dokumenteres, og søknad om endring må derfor normalt sendes inn skriftlig via den skolen du går på. Ta kontakt med rådgiver, eventuelt oppfølgingstjenesten (OT) eller inntakskontoret, for nærmere informasjon.

Vær oppmerksom på at reglene og fristene for endring av søknaden varierer fra fylke til fylke.

Informasjon fra OsloEndring av søknad

Det er ikke mulig å endre søknaden etter søknadsfristens utløp. Ønske om å endre søknaden behandles kun ved sterke medisinske/sosiale/pedagogiske grunner. Dette må dokumenteres. Søknad om endring må være skriftlig og sendes til inntakskontoret via den skolen du går på. Endringsøknad må sendes straks det er grunnlag for å søke om endring. Endringsøknader som mottas etter 1. juni vil normalt ikke bli behandlet.