Elev eller privatist?Følger du offentlig videregående opplæring, har du rett til vurdering som elev, både underveis- og sluttvurdering. Du har også rett til å bli varslet dersom det er fare for at du ikke kan få vurdering med karakter. Voksne skal verken vurderes i orden eller i atferd. Se for øvrig kapitlet om Vurdering, kompetanse og dokumentasjon.

Som deltaker i voksenopplæring følger du samme eksamensordning som andre elever. I noen fag er det obligatoriske eksamener, i andre fag er det trekkordning hvor du kan bli trukket ut til eksamen eller bli fritrukket.

Du kan også velge å gå opp til eksamen i videregående opplæring som privatist. Vær oppmerksom på at som praksiskandidat må du gå opp til nødvendige eksamener som privatist.

Privatisteksamen

Oppmeldingsfristene er 15. september for høsteksamen og 1. februar for våreksamen.

Informasjon fra Oslo

Informasjon fra Oslo vil foreligge i løpet av høsten

Oslo har tilleggsinformasjon til dette emnet. Informasjonen vil bli publisert her så snart den er klar.

  • Det er viktig at du leser tilleggsinformasjonen fra Oslo.
  • Hold deg derfor oppdatert på vilbli.no utover høsten!

Her kan du lese informasjonen som gjelder for inneværende skoleår:
Elev eller privatist? (skoleåret 2023-2024)