Fagtilbud

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang. Programfag kan velges hvis de passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet hvor de hører til. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Fellesfag

Kunst, design og arkitektur

Kunst, design og arkitektur
Felles programfag
Design og arkitektur
Design og arkitektur 1
Kunst og visuelle virkemidler
Kunst og visuelle virkemidler 1
Valgfrie programfag
Design og bærekraft
Design og bærekraft
Kunst og skapende arbeid
Kunst og skapende arbeid

Studiespesialisering

Språk, samfunnsfag og økonomi
Programfag
Sosiologi og sosialantropologi
Sosiologi og sosialantropologi

Helse- og oppvekstfag