Edvard Munch videregående skole

Videregående skole

Kontaktinformasjon

E-post EdvardMunchVGS@ude.oslo.kommune.no
Nettsted edvardmunch.vgs.no
Navn Edvard Munch videregående skole
Tilhører
Besøksadresse Ullevålsveien 5, Oslo
Postadresse Postboks 6600 St Olavs Plass
0129 Oslo
Telefon 22 60 65 00
Organisasjonsform Offentlig
Målform Bokmål

Andre opplysninger

Programområdene realfag og språk, samfunnsfag og økonomi tilbys på Vg2 fra skoleåret 2016/2017 og på Vg3 fra skoleåret 2017/2018

Opplæringstilbud

Studieforberedende

Kunst, design og arkitektur
Musikk, dans og drama
Studiespesialisering

Yrkesfaglig

Design og håndverk / medieproduksjon


Fagtilbud

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang. Programfag kan velges hvis de passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet hvor de hører til. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Fellesfag

Idrettsfag

Idrettsfag
Valgfrie programfag
Breddeidrett
Breddeidrett 1

Kunst, design og arkitektur

Kunst, design og arkitektur
Felles programfag
Design og arkitektur
Design og arkitektur 1
Design og arkitektur 2
Design og arkitektur 3
Valgfrie programfag
Arkitektur og samfunn
Arkitektur og samfunn
Design og bærekraft
Design og bærekraft
Kunst og skapende arbeid
Kunst og skapende arbeid

Musikk, dans og drama

Musikk, dans og drama
Felles programfag
Musikk, dans og drama
Musikk, dans og drama
Valgfrie programfag
Bevegelse
Bevegelse
Danseteknikker
Danseteknikker
Lytting
Lytting
Musikk
Musikk
Teaterensemble
Teaterensemble
Dans
Felles programfag
Dans i perspektiv
Dans i perspektiv 1
Dans i perspektiv 2
Valgfrie programfag
Scenisk dans fordypning
Scenisk dans fordypning 1
Scenisk dans fordypning 2
Musikk
Felles programfag
Ergonomi og bevegelse
Ergonomi og bevegelse 1
Ergonomi og bevegelse 2
Instruksjon og ledelse
Instruksjon og ledelse
Valgfrie programfag
Musikk fordypning
Musikk fordypning 1
Musikk fordypning 2

Studiespesialisering

Realfag
Programfag
Biologi
Biologi 1
Biologi 2
Matematikk for realfag
Matematikk R1
Matematikk R2
Matematikk for samfunnsfag
Matematikk S1
Matematikk S2
Programmering og modellering X
Programmering og modellering X
Språk, samfunnsfag og økonomi
Programfag
Engelsk
Internasjonal engelsk
Samfunnsfaglig engelsk
Engelskspråklig litteratur og kultur
Fremmedspråk (programfag)
Fransk nivå III
Spansk nivå III
Tysk nivå III
Kommunikasjon og kultur
Kommunikasjon og kultur 1
Markedsføring og ledelse
Markedsføring og ledelse 1

Design og håndverk / medieproduksjon

Vg1
Felles programfag
Design og håndverk
Kvalitet og dokumentasjon
Produksjon
Vg2
Felles programfag
Blomsterdekoratør
Produksjon
Produktutvikling
Design og gullsmedhåndverk
Design og produktutvikling
Gullsmedhåndverk
Design og trearbeid
Produksjon
Produktdesign