Direktoratet for Forvaltning og Økonomistyring

Opplæringskontor

Kontaktinformasjon

E post post@dfo.no
Navn Direktoratet for Forvaltning og Økonomistyring
Besøksadresse Karl Johans Gate 37, 0162 Oslo
Postadresse Postboks 7154 St. Olavs Plass
0130 Oslo
Telefon 40 00 79 97

Medlemsbedrifter

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

IT-driftsfaget Kommune Adresse Telefon E-post
Direktoratet for Forvaltning og Økonomistyring Oslo Postboks 7154 St. Olavs Plass, 0130 Oslo 40 00 79 97 post@dfo.no
Mediedesignfaget Kommune Adresse Telefon E-post
Direktoratet for Forvaltning og Økonomistyring Oslo Postboks 7154 St. Olavs Plass, 0130 Oslo 40 00 79 97 post@dfo.no

Salg, service og reiseliv

Service- og administrasjonsfaget Kommune Adresse Telefon E-post
Direktoratet for Forvaltning og Økonomistyring Oslo Postboks 7154 St. Olavs Plass, 0130 Oslo 40 00 79 97 post@dfo.no