Byggopp - opplæringskontoret for Bygg og Anleggsteknikk

Opplæringskontor

Kontaktinformasjon

E post erik.sorum@byggopp.no
Navn Byggopp - opplæringskontoret for Bygg og Anleggsteknikk
Besøksadresse Tvetenveien 32, 0666 Oslo
Postadresse Postboks 5485 Majorstuen
0305 Oslo
Telefon 23 08 75 00 / 90 12 00 31

Opplæringstilbud

1. år
2. år
3. år
4. år

Yrkesfaglig

Bygg- og anleggsteknikk
Naturbruk
Teknologi- og industrifag

Medlemsbedrifter

Bygg- og anleggsteknikk

Byggdrifterfaget Kommune Adresse Telefon E-post
Oslobygg Kf Oslo Postboks 6538 Etterstad, , 0606 Oslo 98 23 00 86 bjorn.antonsen@obf.oslo.kommune.no
Toma Eiendomsdrift as Avd Oslo Oslo Postboks 183, 1325 Lysaker 67 40 11 00
Universitetet i Oslo Oslo Postboks 1072 Blindern, 0316 Oslo 22 85 50 50 postmottak@admin.uio.no
Anleggsgartnerfaget Kommune Adresse Telefon E-post
Ncc Norge As Oslo Postboks 93 Sentrum, 0104 Oslo 22 98 68 00 firmapost@ncc.no
Anleggsmaskinførerfaget Kommune Adresse Telefon E-post
Af Decom as Oslo Postboks 6272 Etterstad, 0603 Oslo 22 89 11 00 ellen.gunderson@afgruppen.no
Af Gruppen Norge as Oslo Postboks 6272 Etterstad, 0603 Oslo 22 89 11 00 firmapost@afgruppen.no
Infratek Norge As Oslo Postboks 63 Alnabru, 0614 Oslo 23 12 88 00 ie@infratek.no
Kf Entreprenør As Oslo Ryensvingen 15, 0680 Oslo 22 67 50 00 post@kfentreprenor.no
Ncc Norge As Oslo Postboks 93 Sentrum, 0104 Oslo 22 98 68 00 firmapost@ncc.no
Pa Entreprenør as Oslo Postboks 257 Alnabru, 0614 Oslo 22 91 70 00 pa@pa-entreprenor.no
Skanska Norge As Oslo Postboks 1175 Sentrum, 0107 Oslo 40 00 64 00 firmapost@skanska.no
Sr Maskinconsult As Oslo Postboks 765 Skøyen, 0214 Oslo
Vaktmesterkompaniet As Oslo Postboks 288 Økern, 0511 Oslo 23 17 22 00 post@vk.no
Veidekke Entreprenør as Oslo Postboks 506 Skøyen, 0214 Oslo 21 05 50 00 firmapost@veidekke.no
Østlandske Vei og Betong as Oslo Gamle Leirdals Vei 16, 1081 Oslo 22 25 44 50 post@ovb.no
Asfaltfaget Kommune Adresse Telefon E-post
Ncc Roads As Oslo Postboks 93 Sentrum, 0101 Oslo 90 85 67 58 firmapost@ncc.no
Skanska Industrial Solutions as Oslo Postboks 789 Sentrum, 0106 Oslo 98 21 04 99 anne.strand@skanska.no
Veidekke Industri as Oslo Industriveien 8, 1461 Lørenskog 21 05 50 00 firmapost@veidekke.no
Betongfaget Kommune Adresse Telefon E-post
Af Gruppen Norge as Oslo Postboks 6272 Etterstad, 0603 Oslo 22 89 11 00 firmapost@afgruppen.no
Backe Stor-Oslo as Oslo Widerøveien 1, 1326 Lysaker 23 39 23 39
Betongarbeid as Oslo Postboks 420, 5501 Haugesund 21 93 45 12 dag@betongarbeid.as
Betongpark as Oslo C/O Millor as Schweigaards Gate 42 , 0191 Oslo 91 33 37 33 marius@betongpark.no
Betonmast Boligbygg As Oslo Postboks 9416 Grønland, 0135 Oslo 22 17 54 80 kontakt@betonmast.no
Bundebygg as Oslo Postboks 6445 Etterstad, 0605 Oslo 22 88 57 88
Byggopp - opplæringskontoret for Bygg og Anleggsteknikk Oslo Postboks 5485 Majorstuen, 0305 Oslo 23 08 75 00 erik.sorum@byggopp.no
Con-Form Oslo as Oslo Østensjøveien 36, 0667 Oslo 67 98 04 00 jan.honsrud@con-form.no
Kf Entreprenør As Oslo Ryensvingen 15, 0680 Oslo 22 67 50 00 post@kfentreprenor.no
Ncc Norge As Oslo Postboks 93 Sentrum, 0104 Oslo 22 98 68 00 firmapost@ncc.no
Nordstrand Bygg og Hage as Oslo Kittel-Nielsens Vei 61a, , 1163 Oslo 45 24 14 59 rune@nobygg.no
Pa Entreprenør as Oslo Postboks 257 Alnabru, 0614 Oslo 22 91 70 00 pa@pa-entreprenor.no
Peab Norge as Oslo Postboks 93 Røa, 0701 Oslo 23 30 30 00 info@peab.no
Skanska Norge As Oslo Postboks 1175 Sentrum, 0107 Oslo 40 00 64 00 firmapost@skanska.no
Tiveta Betong As Oslo Brobekkveien 108b, 0582 Oslo 40 88 24 20 morten@tiveta.no
Veidekke Entreprenør as Oslo Postboks 506 Skøyen, 0214 Oslo 21 05 50 00 firmapost@veidekke.no
Fjell- og bergverksfaget Kommune Adresse Telefon E-post
Af Gruppen Norge as Oslo Postboks 6272 Etterstad, 0603 Oslo 22 89 11 00 firmapost@afgruppen.no
Ncc Norge As Oslo Postboks 93 Sentrum, 0104 Oslo 22 98 68 00 firmapost@ncc.no
Skanska Norge As Oslo Postboks 1175 Sentrum, 0107 Oslo 40 00 64 00 firmapost@skanska.no
Veidekke Entreprenør as Oslo Postboks 506 Skøyen, 0214 Oslo 21 05 50 00 firmapost@veidekke.no
Tømrerfaget Kommune Adresse Telefon E-post
Af Gruppen Norge as Oslo Postboks 6272 Etterstad, 0603 Oslo 22 89 11 00 firmapost@afgruppen.no
Alliero as Oslo Postboks 4681 Nydalen, 0405 Oslo 23 26 54 00 post@alliero.no
Arcon Entreprenør as Oslo Smalvollveien 44, , 0667 Oslo 90 21 44 44 post@ar-con.no
Backe Stor-Oslo as Oslo Widerøveien 1, 1326 Lysaker 23 39 23 39
Betonmast Boligbygg As Oslo Postboks 9416 Grønland, 0135 Oslo 22 17 54 80 kontakt@betonmast.no
Bundebygg as Oslo Postboks 6445 Etterstad, 0605 Oslo 22 88 57 88
Fokus Bygg Entreprenørforretning as Oslo Østensjøveien 17, 0661 Oslo 22 07 69 40 firmapost@fokus-bygg.no
Foss Bygg as Oslo Selma Ellefsens Vei 6, , 0581 Oslo 46 27 81 65 edvardas@fossbygg.no
Jm Norge as Oslo Postboks 453, 1327 Lysaker 67 17 60 00 post@jm.no
Kf Entreprenør As Oslo Ryensvingen 15, 0680 Oslo 22 67 50 00 post@kfentreprenor.no
Moderne Byggfornyelse as Oslo Brochmanns Gate 9, 0470 Oslo 22 02 51 00 post@byggfornyelse.no
Ncc Norge As Oslo Postboks 93 Sentrum, 0104 Oslo 22 98 68 00 firmapost@ncc.no
Skanska Norge As Oslo Postboks 1175 Sentrum, 0107 Oslo 40 00 64 00 firmapost@skanska.no
Sls Montasje as Oslo Caspar Storms Vei 14, , 0664 Oslo 47 75 65 68 joninge@slsmontasje.no
Veidekke Entreprenør as Oslo Postboks 506 Skøyen, 0214 Oslo 21 05 50 00 firmapost@veidekke.no
Wk Entreprenør as Oslo Gunnar Schjelderupsvei 9, 0485 Oslo 90 47 96 08 erlend@wke.no
Vei- og anleggsfaget Kommune Adresse Telefon E-post
Af Gruppen Norge as Oslo Postboks 6272 Etterstad, 0603 Oslo 22 89 11 00 firmapost@afgruppen.no
Infratek Norge As Oslo Postboks 63 Alnabru, 0614 Oslo 23 12 88 00 ie@infratek.no
Ncc Norge As Oslo Postboks 93 Sentrum, 0104 Oslo 22 98 68 00 firmapost@ncc.no
Pa Entreprenør as Oslo Postboks 257 Alnabru, 0614 Oslo 22 91 70 00 pa@pa-entreprenor.no
Peab Anlegg as Oslo Postboks 93 Røa, 0701 Oslo 23 30 30 00 info@peab.no
Skanska Norge As Oslo Postboks 1175 Sentrum, 0107 Oslo 40 00 64 00 firmapost@skanska.no
Svevia Norge as Oslo Postboks 1681 Vika, 0120 Oslo 93 48 00 58 lars.reitan@svevia.no
Vaktmesterkompaniet As Oslo Postboks 288 Økern, 0511 Oslo 23 17 22 00 post@vk.no
Veidekke Entreprenør as Oslo Postboks 506 Skøyen, 0214 Oslo 21 05 50 00 firmapost@veidekke.no

Naturbruk

Gartnerfaget Kommune Adresse Telefon E-post
Ncc Norge As Oslo Postboks 93 Sentrum, 0104 Oslo 22 98 68 00 firmapost@ncc.no

Teknologi- og industrifag

Anleggsmaskinmekanikerfaget Kommune Adresse Telefon E-post
Af Gruppen Norge as Oslo Postboks 6272 Etterstad, 0603 Oslo 22 89 11 00 firmapost@afgruppen.no
Ncc Norge As Oslo Postboks 93 Sentrum, 0104 Oslo 22 98 68 00 firmapost@ncc.no
Skanska Norge As Oslo Postboks 1175 Sentrum, 0107 Oslo 40 00 64 00 firmapost@skanska.no
Veidekke Entreprenør as Oslo Postboks 506 Skøyen, 0214 Oslo 21 05 50 00 firmapost@veidekke.no