BoligDersom du bor slik til eller har så lang vei til skolen at du ikke kan benytte daglig skyss, skal fylkeskommunen være behjelpelig med å skaffe deg bolig. Enkelte videregående skoler har internat.

Informasjon fra Oslo

Informasjon fra Oslo vil foreligge i løpet av høsten

Oslo har tilleggsinformasjon til dette emnet. Informasjonen vil bli publisert her så snart den er klar.

  • Det er viktig at du leser tilleggsinformasjonen fra Oslo.
  • Hold deg derfor oppdatert på vilbli.no utover høsten!

Her kan du lese informasjonen som gjelder for inneværende skoleår:
Bolig (skoleåret 2023-2024)