Blindern videregående skole

Videregående skole

Kontaktinformasjon

E-post blindernvgs@ude.oslo.kommune.no
Nettsted blindern.vgs.no
Navn Blindern videregående skole
Tilhører
Besøksadresse Sognsveien 80, Oslo
Postadresse Postboks 3803 Ullevål Stadion
0805 Oslo
Telefon 90 80 80 59
Organisasjonsform Offentlig
Målform Bokmål

Andre opplysninger

Tidligere og .

Høsten 2015 flyttes programområdet dans til Edvard Munch videregående skole. 

Fagtilbud

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang. Programfag kan velges hvis de passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet hvor de hører til. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Fellesfag

Musikk, dans og drama

Musikk, dans og drama
Valgfrie programfag
Teaterensemble
Teaterensemble
Drama
Felles programfag
Teaterproduksjon
Teaterproduksjon 1

Studiespesialisering

Realfag
Programfag
Biologi
Biologi 1
Biologi 2
Matematikk for realfag
Matematikk R1
Matematikk R2
Matematikk for samfunnsfag
Matematikk S1
Matematikk S2
Språk, samfunnsfag og økonomi
Programfag
Engelsk
Internasjonal engelsk
Samfunnsfaglig engelsk