Alternative opplæringstilbud i fylketDe fleste fylkeskommuner har alternative opplæringstilbud i tilknytning til de ordinære utdanningsprogrammene og programområdene. Det kan være spesielt tilrettelagt opplæring for deg som har behov for det, eller spesielle tilbud for deg som har falt ut av videregående opplæring.

Alternative opplæringstilbud kan for eksempel være

  • tilbud som kombinerer skole og utplassering i arbeidslivet (som for eksempel praksisbrev).
  • tilbud med spesiell vekt på arbeids- og botrening innen forskjellige utdanningsprogram.
  • tilbud om forberedende år eller innføringsår som kombinerer flere utdanningsprogram.

På sidene med utdanningsprogrammene og i informasjonen fra fylket ditt nedenfor finner du oversikt over hvilke tilbud som gis.

 

Informasjon fra Oslo

Eikelund, Kongsskogen og Kirkeveien videregående skoler
Eikelund, Kongsskogen og Kirkeveien er videregående skoler i Oslo som tilbyr et tilrettelagt opplæringsløp for elever som er i behandling for psykiske vansker. Opplæringen følger ordinær læreplan, og undervisningen tilpasses ved at elevene får lengre tid og tettere oppfølging. Skolene samarbeider med behandlerapparatet for å sikre at utdanningen blir best mulig for elevene.
• Eikelund tilbyr Vg1 Helse og oppvekstfag, Kunst,design og arkitektur, Vg3 Påbygg til generell studiekompetanse og 6- fag til generell studiekompetanse etter 23/5 regelen. Alle programområdene tas over 2 år.
• Kongsskogen tilbyr studiespesialisering med mulighet for fordypning i realfag, og språk, samfunnsfag og økonomi. Skolen har også tilbud om enkelte valgfrie programfag fra Medier og kommunikasjon og Kunst, design og arkitektur.
• Kirkeveien tilbyr opplæring i fagene til generell studiekompetanse etter 23/5 regelen, med påfølgende privatisteksamen. Tilbudet er rettet mot søkere med en sammensatt bakgrunn fra rus og/eller psykiatri.
Søknadsfrist for alle skolene er 1 februar. Felles søknadsskjema finner du på skolenes sider.


Oppfølgingstjenesten
Oppfølgingstjenestens nettsted finner du informasjon om tilbud for oppfølgingstjenestens målgruppe i Oslo.