Kontaktinformasjon til tilbydere av laboratoriefaget

Tilbake til oversikt over programområder

Opplæringskontor og medlemsbedrifter

Navn Kommune Adresse Telefon E-post Nettsted
Opplæringskontoret for Industribedrifter-Østlandet Grue Finnskogvegen 288, 2260 Kirkenær
91 62 72 56 tone.skulstad@okio.no www.okio.no
Applied Petroleum Technology as Oslo Postboks 173 Kalbakken, 0903 Oslo
Besøk Sven Oftedals Vei 6, 0950 Oslo
93 49 70 38 pej@apt-int.com
Kripos Oslo Postboks 8163 Dep, 0034 Oslo
Besøk Brynsalléen 6, 0667 Oslo
23 20 80 00 kripos@politiet.no