Kontaktinformasjon til tilbydere av laboratoriefaget

Tilbake til oversikt over programområder

Opplæringskontor og medlemsbedrifter

Navn Kommune Adresse Telefon E-post Nettsted
Opplæringskontoret for Industribedrifter-Østlandet Grue Finnskogvegen 288, 2260 Kirkenær
91 62 72 56 tone.skulstad@okio.no www.okio.no
Kripos Oslo Postboks 8163 Dep, 0034 Oslo
Besøk Brynsalléen 6, 0667 Oslo
23 20 80 00 kripos@politiet.no
Oslo Kommune Vann- og Avløpsetaten Oslo Postboks 4704 Sofienberg, 0506 Oslo
Besøk Herslebsgt 5, 0561 Oslo
91 51 85 44 elin.gudmundsen@vav.oslo.kommune.no