Kontaktinformasjon til tilbydere av kjemiprosessfaget

Tilbake til oversikt over programområder

Opplæringskontor og medlemsbedrifter

Navn Kommune Adresse Telefon E-post Nettsted
Opplæringskontoret for Industribedrifter-Østlandet Grue Finnskogvegen 288, 2260 Kirkenær
91 62 72 56 tone.skulstad@okio.no www.okio.no
Hafslund Oslo Celsio as Avd Klemetsrudveien Oslo Postboks 13 Mortensrud, 1215 Oslo
Besøk Klemetsrudveien 1, 1278 Oslo
23 16 50 40 ina.carlsson@celsio.no
Nordox as Oslo Østensjøveien 13, 0661 Oslo
22 97 50 00 morten.kjolberg@nordox.no
Oslo Kommune Renovasjons- og Gjenvinningsetaten Oslo Postboks 14 Vollebekk, 0516 Oslo
Besøk Haraldrudveien 20, 0581 Oslo
23 48 36 50 postmottak@reg.oslo.kommune.no www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/renovasjons-og-gjenvinningsetaten
Oslo Kommune Vann- og Avløpsetaten Oslo Postboks 4704 Sofienberg, 0506 Oslo
Besøk Herslebsgt 5, 0561 Oslo
91 51 85 44 elin.gudmundsen@vav.oslo.kommune.no