Kontaktinformasjon til tilbydere av service- og administrasjonsfaget

Tilbake til oversikt over programområder

Opplæringskontor og medlemsbedrifter

Navn Kommune Adresse Telefon E-post Nettsted
Aof Opplæringskontor Oslo Munkedamsveien 67, 0270 Oslo
91 88 89 69 christine.bar@aof.no www.aofok.no
Abloom Oslo Postboks 9098 Grønland, , 0133 Oslo
Besøk Youngstorget 2b, , 0181 Oslo
46 34 14 95 post@abloom.no
Arbeiderpartiet Oslo Postboks 8743 Youngstorget, 0028 Oslo
Besøk Youngstorget 2 A 5. Etg, 0181 Oslo
24 14 40 00 post@arbeiderpartiet.no
Delta Oslo Postboks 9202 Grønland, 0134 Oslo
Besøk Brugata 19, 0187 Oslo
21 01 36 00 post@delta.no
El og It Forbundet Oslo Torggata 12, 0181 Oslo
23 06 10 50 firmapost@elogit.no
Elvebredden Catering as Oslo Myrerskogveien 12, 0495 Oslo
22 67 91 80 hilde@elvebreddencatering.no www.elvebreddencatering.no
Fagforbundet Hovedkontor Oslo Postboks 7003 St Olavs Plass, 0130 Oslo
Besøk Keysers Gate 15, 0165 Oslo
23 06 40 00 post@fagforbundet.no
Fagskolen Kristiania as Avd Oslo Oslo Postboks 1155 Sentrum, 0107 Oslo
Besøk Kirkegata 24-26, 0153 Oslo
22 59 60 00 studier@kristiania.no
Fellesforbundet Oslo Lilletorget 1, 0184 Oslo
23 06 31 00 post@fellesforbundet.no
Handel og Kontor i Norge Oslo Youngsgt 11 C, 0181 Oslo
23 06 11 80 post@handelogkontor.no
Hovedorganisasjonen Virke Oslo Postboks 2900 Solli, 0230 Oslo
Besøk Henrik Ibsens Gate 90, 0255 Oslo
22 54 17 00 info@hsh-org.no
Ikt Kompaniet as Oslo Ensjøveien 18, , 0661 Oslo
22 35 00 35 kontakt@ikt-kompaniet.no
Installatørenes Service- og Opplysning Oslo Postboks 5467 Majorstua, 0305 Oslo
Besøk Fridtjof Nansens Vei 17, 0369 Oslo
23 08 77 00 svein.larsen@nelfo.no
Iss Facility Services as Oslo Postboks 132 Økern, 0509 Oslo
Besøk Smeltedigelen 1, 0195 Oslo
22 02 16 70 firmapost@no.issworld.com
Klp Gjensidig Forsikringsselskap Oslo Postboks 400 Sentrum, 0103 Oslo
Besøk Dronning Eufemias Gate 10, 0191 Oslo
22 03 35 00 tst@klp.no
Kreativ Catering Tommy Østhagen as Oslo Olaf Helsets Vei 5 A, 0694 Oslo
22 61 47 00 eat@kreativcatering.no
Landsorganisasjonen i Norge Oslo Youngsgt 11, 0181 Oslo
23 06 10 50
Lærlingekompaniet Oslo Munkedamsveien 71, 0270 Oslo
97 59 55 60 laila@oppla.no
Marti as Oslo Karenslyst Allé 8 B, 0278 Oslo
41 40 93 34 kristine.kanck@marti.norge.no
Mesterbrevnemnda Oslo Postboks 5145 Majorstuen, , 0302 Oslo
Besøk Essendrops Gate 3, , 0368 Oslo
23 08 83 62 post@mesterbrev.no
Nho Reiseliv Servicekontor Oslo Postboks 5465 Majorstuen, 0305 Oslo
Besøk Middelthuns Gate 27, 0368 Oslo
23 08 86 20 post@nhoreiseliv.no
Noha Norway As, Avd Oslo Klepp Ulvenveien 111, 0665 Oslo
Besøk Orstadvegen 124, 4353 Klepp Stasjon
51 81 60 00
Norsk Arbeidsmandsforbund Oslo Postboks 8704 Youngstorget, 0028 Oslo
Besøk Møllergata 3, Inngang Grubbegata 6, 0179 Oslo
23 06 10 50 norsk@arb-mand.no
Norske Frisør- og Velværebedrifter Oslo Postboks 7017 Majorstua, 0306 Oslo
Besøk Middelthuns Gate 27, 0368 Oslo
23 08 79 60 post@nfvb.no
Næringslivets Hovedorganisasjon Oslo Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo
Besøk Middelthunsgate 27, 0303 Oslo
23 08 82 58 firmapost@nho.no
Næringslivets Hovedorganisasjon Nho Viken Oslo Oslo Postboks 5250 , Majorstua, , 0303 Oslo
Besøk Middelthuns Gate 27, , 0368 Oslo
23 08 80 00 firmapost@nho.no
Oslo Kemnerkontor Oslo Postboks 2 St. Olavs Plass, 0130 Oslo
Besøk Pilestredet 33, 0166 Oslo
23 16 80 80 postmottak@kemnerkontoret.oslo.kommune.no
Oslo Kommune Bystyrets Sekretariat Oslo Rådhuset, 0037 Oslo
Besøk Hieronymus Heyerdahls Gate 1, 0160 Oslo
23 46 16 00 postmottak@oslobystyre.no
Oslo Kommune Eiendoms- og Byfornyelsesetaten Oslo Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo
Besøk Christian Krohgs Gate 16, 0186 Oslo
23 16 80 80 postmottak@eby.oslo.kommune.no
Oslo Kommune Kulturetaten Oslo Postboks 1453 Vika, 0116 Oslo
Besøk Storgata 25, 0184 Oslo
23 16 80 80 postmottak@kul.oslo.kommune.no
Oslo Kommune Næringsetaten Oslo Postboks 745 Sentrum, 0106 Oslo
Besøk Tollbugt. 27, 0157 Oslo
23 46 00 10 postmottak@nae.oslo.kommune.no
Oslo Kommune Plan- og Bygningsetaten Oslo Postboks 364 Sentrum, 0102 Oslo
Besøk Vahls Gate 1, 0187 Oslo
23 49 10 00 postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Oslo Kommune Sykehjemsetaten Oslo Postboks 435 Sentrum, 0103 Oslo
Besøk Nedre Slottsgt. 3, 0157 Oslo
23 16 80 80 postmottak@sye.oslo.kommune.no
Oslo Kommune Utviklings- og Kompetansesetaten Oslo Postboks 6538 Etterstad, 0606 Oslo
Besøk Strømsveien 102, 0663 Oslo
23 16 80 80 postmottak@uke.oslo.kommune.no
Phenix Personell as Oslo Rosenkrantz' Gate 4, , 0159 Oslo
41 37 86 53 geir@phenix.no
Raise Gruppen as - Opplæringskontor Oslo Henrik Ibsens Gate 36, 0255 Oslo
23 31 11 00 opplaeringskontor@raise.no
Regus Business Centre Norge as Oslo C J Hambros Plass 2 C, 0164 Oslo
22 99 60 00
Smart Elektro as Oslo Karihaugveien 89, 1086 Oslo
40 62 32 00 service@smartelektro.no
Studieforbundet Aof Norge Avd Oslo Oslo Torggata 12, 0181 Oslo
23 06 12 50 aofnorge@aof.no
Teleperformance Norge as Avd Oslo Oslo Postboks 98, 3671 Notodden
Besøk Kirkegata 15, 0153 Oslo
35 02 20 00 tpn@teleperformance.no
Ude - Bjerke Videregående Skole Oslo Postboks 10 Linderud, 0517 Oslo
Besøk Statsråd Mathiesens Vei 25, 0594 Oslo
23 46 85 40 postmottak@osloskolen.no
Ude - Oslo Voksenopplæring Helsfyr Oslo Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo
Besøk Svovelstikka 1-3, 0661 Oslo
23 46 77 00 postmottak.helsfyr.oslovo@osloskolen.no
Utdanningsforbundet Oslo Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo
Besøk Hausmannsgt. 17, 0182 Oslo
24 14 20 00 post@utdanningsforbundet.no
Opplæringskontoret for Forsvaret Lillehammer Postboks 800 Postmottak, 2617 Lillehammer
Besøk Langkaia 1, Havnelagret, 0015 Oslo
23 09 70 80 gsannes@mil.no
Forsvarets Fellestjenester- Fft Oslo Postmottak, 2617 Lillehammer
Besøk Bygning 48 Akershus Festning, 0015 Oslo
Forsvarets Høgskole - Fhs Oslo Postboks 800, 2617 Lillehammer
Besøk Oslo Mil/Akershus, 0015 Oslo
23 09 35 23
Forsvarets Logistikkorganisasjon - Flo Oslo Postmottak, 2617 Lillehammer
Besøk Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Forsvarets Mediesenter - Fms Oslo Postmottak, 2617 Lillehammer
Besøk Bygning 6 Akershus Festning, 0015 Oslo
23 09 77 15 caostby@fms.mil.no
Forsvarets Personell- og Vernepliktssenter - Pvs Oslo Postboks 800 Postmottak, 2617 Lillehammer
Besøk Langkaia 1, 0015 Oslo
23 09 70 70 vpv-kontakt@mil.no
Krigsskolen Ks Oslo Postboks 42 Linderud, 0517 Oslo
Besøk Utfarstveien 2, 0593 Oslo
Oslo og Akershus Heimevernsdistrikt 02 Hv-02 Oslo Postboks 800 Postmottak, 2617 Lillehammer
Besøk Lutvannsveien 60, 0676 Oslo
23 09 26 00 hv-02.kontakt@mil.no
Opplæringskontoret for Salg og Reiseliv Lillestrøm Postboks 57, 1924 Sørum
Besøk Haldenvegen 259, 1923 Sørum
98 06 19 66 met@oksr.no
Norgesgruppen Ka 12-14 as Oslo Postboks 300 Skøyen, 0213 Oslo
Besøk Karenslyst Alle 12-14, 0278 Oslo
24 11 31 00 jeanette.solberg@norgesgruppen.no
Turnor Impex As Oslo Jerikoveien 18, 1067 Oslo
90 70 20 74 post@turnor.no
Opplæringskontoret for Statlige Virksomheter Oslo Lørenfaret 1c, 0585 Oslo
Besøk Økern Portal, Lørenfaret 1c, 0585 Oslo
40 00 79 97 okstat@dfo.no
Arbeids- og Inkluderingsdepartementet Oslo Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøk Akersgata 64, 0180 Oslo
22 24 90 90 postmottak@aid.dep.no
Arbeids- og Velferdsdirektoratet - Avd Økernveien Oslo Postboks 5 St. Olavs Plass, 0130 Oslo
Besøk Økernveien 94, 0579 Oslo
21 07 00 00 direktoratet@nav.no
Barne- og Familiedepartementet Oslo Postboks 8036 Dep., 0030 Oslo
Besøk Akersgt. 59, 0180 Oslo
22 24 90 90 postmottak@bld.dep.no
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon Oslo Postboks 8129 Dep, 0032 Oslo
Besøk Akersgata 64 Y-Blokk, 0180 Oslo
22 24 90 90 postmottak@dss.dep.no
Digitaliseringsdirektoratet Oslo Postboks 1383 Vika, 0114 Oslo
Besøk Lørenfaret 1c, 0580 Oslo
22 45 10 00 postmottak@digdir.no
Direktoratet for Forvaltning og Økonomistyring Oslo Postboks 7154 St. Olavs Plass, 0130 Oslo
Besøk Karl Johans Gate 37, 0162 Oslo
40 00 79 97 post@dfo.no
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap Oslo Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Besøk Nydalen Allé 37 A, 0410 Oslo
33 41 25 00 postmottak@dsb.no
Finansdepartementet Oslo Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Besøk Akersgata 40, 0158 Oslo
22 24 90 90 postmottak@fin.dep.no
Forbrukerrådet Oslo Postboks 463 Sentrum, 0105 Oslo
Besøk Fred Olsens Gate 1, 0152 Oslo
23 40 05 00 post@forbrukerradet.no
Forsvarsbygg Oslo Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo
Besøk Grev Wedels Plass 5, 0151 Oslo
46 87 04 00 post@forsvarsbygg.no
Helse- og Omsorgsdepartementet Oslo Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo
Besøk Einar Gerhardsens Plass 3, 0181 Oslo
22 24 90 90 postmottak@hod.dep.no
Helsedirektoratet Oslo Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo
Besøk Vitaminveien 4, 0483 Oslo
24 16 30 00 postmottak@helsedir.no
Husleietvistutvalget Avd Oslo Oslo Postboks 5118 Majorstuen, 0302 Oslo
Besøk Fridtjof Nansens Vei 19, 0369 Oslo
22 59 31 50 oslo@htu.no
Jernbanedirektoratet Oslo Postboks 16, 0101 Oslo
Besøk Biskop Gunnerus' Gate 14a, 0185 Oslo
91 13 59 41 bente.tangen@jernbanedirektoratet.no
Justis- og Beredskapsdepartementet Oslo Postboks 8005 Dep., 0030 Oslo
Besøk Gullhaug Torg 4a, 0484 Oslo
22 24 90 90 postmottak@jd.dep.no
Klima- og Miljødepartementet Oslo Postboks 8013 Dep., 0030 Oslo
Besøk Kongens Gt. 18-20, 0153 Oslo
22 24 90 90 postmottak@md.dep.no
Kommunal- og Moderniseringdepartementet Oslo Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo
Besøk Akersgata 59, 0180 Oslo
22 24 90 90 postmottak@kmd.dep.no
Konfliktrådene Sekretariatet Oslo Postboks 8028 Dep., 0030 Oslo
Besøk Møllergata 16, 0179 Oslo
22 77 70 01 post@konfliktraadet.no
Kripos Oslo Postboks 8163 Dep, 0034 Oslo
Besøk Brynsalléen 6, 0667 Oslo
23 20 80 00 kripos@politiet.no
Kulturdepartementet Oslo Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøk Akersgata 59, 0180 Oslo
22 24 90 90 postmottak@kud.dep.no
Kulturtanken - Den Kulturelle Skolesekken Norge Oslo Postboks 4261 Nydalen, 0401 Oslo
Besøk Gullhaug Torg 2, 0484 Oslo
22 02 59 00 post@kulturtanken.no www.kulturtanken.no
Kunnskapsdepartementet Oslo Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøk Kirkegaten 18, 0153 Oslo
22 49 90 90 postmottak@kd.dep.no
Landbruksdirektoratet Oslo Postboks 8140 Dep., 0033 Oslo
Besøk Stortingsgaten 28, 0114 Oslo
24 13 10 00 postmottak@landbruksdirektoratet.no
Mattilsynet Avd Oslo Oslo Postboks 383 Felles Postmottak, 2381 Brumunddal
Besøk Stensberggata 27, 0170 Oslo
22 40 00 00 postmottak@mattilsynet.no
Nasjonalt Id-Senter Oslo Postboks 2091 Vika, 0125 Oslo
Besøk Økernveien 11-13, 0653 Oslo
22 69 90 22 postmottak@nidsenter.no
Norges Forskningsråd Oslo Postboks 564, 1327 Lysaker
Besøk Drammensveien 288, 0283 Oslo
22 03 70 00 post@forskningsradet.no
Norsk Kulturråd Oslo Postboks 4808 Nydalen, 0422 Oslo
Besøk Mølleparken 2, 0459 Oslo
21 04 58 00 post@kulturrad.no
Norsk Utenrikspolitisk Institutt Oslo Postboks 8159 Dep., 0033 Oslo
Besøk C J Hambros Plass 2 D, 0164 Oslo
22 99 40 00 post@nupi.no www.nupi.no
Nærings- og Fiskeridepartementet Oslo Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo
Besøk Kongens Gate 8, 0153 Oslo
22 24 90 90 postmottak@nfd.dep.no
Olje- og Energidepartementet Oslo Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo
Besøk Akersgata 59, 0180 Oslo
22 24 90 90 postmottak@oed.dep.no
Oslomet - Storbyuniversitetet Oslo Postboks 4 St.olavs Plass, Avdeling for Hr, 0130 Oslo
Besøk Pilestredet 46, 0167 Oslo
67 23 50 00 postmottak@oslomet.no www.oslomet.no
Politidirektoratet Oslo Postboks 2090 Vika, 0031 Oslo
Besøk Fridtjof Nansens Vei 14, 0369 Oslo
23 36 41 00 politidirektoratet@politiet.no
Politiets Fellestjenester Oslo Postboks 2092 Vika, 0125 Oslo
Besøk Fridtjof Nansens Vei 14, 0369 Oslo
97 12 18 36 harald.huse@politiet.no
Riksadvokaten Oslo Postboks 2102 Vika, 0125 Oslo
Besøk Stortorvet 2, 0155 Oslo
22 47 78 50 postmaster@riksadvokaten.no
Riksantikvaren Oslo Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo
Besøk Dronningens Gate 13, 0152 Oslo
22 94 04 00 postmottak@ra.no
Samferdselsdepartementet Oslo Postboks 8010 Dep., 0030 Oslo
Besøk Akersgata 59, 0030 Oslo
22 24 90 90 postmottak@sd.dep.no
Skatteetaten Oslo Postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo
Besøk Fredrik Selmersvei 4, 0663 Oslo
22 07 70 00 skattedirektoratet@skatteetaten.no
Statens Jernbanetilsyn Oslo Postboks 7113 St Olavs Plass, 0130 Oslo
Besøk Karl Johans Gate 41b, 0162 Oslo
22 99 59 00 post@sjt.no
Statens Lånekasse for Utdanning Oslo Postboks 191 Økern, 0510 Oslo
Besøk Fyrstikkalléen 1, 0661 Oslo
22 72 67 13 postmottak@lanekassen.no
Statens Vegvesen Vegdirektoratet Oslo Postboks 8142 Dep, 0033 Oslo
Besøk Brynsengfaret 6 A, 0667 Oslo
24 05 85 78 john.qvale@vegvesen.no
Statped Oslo Statped Postmottak, Postboks 113, 3081 Holmestrand
Besøk Sommerrogata 13, 0255 Oslo
23 30 12 00 post@statped.no
Statsministerens Kontor Oslo Postboks 8001 Dep, 0030 Oslo
Besøk Glacisgata 1, 0150 Oslo
22 24 90 90 postmottak@smk.dep.no
Utdanningsdirektoratet Oslo Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo
Besøk Schweigaards Gate 15 B, 0191 Oslo
23 30 12 00 post@utdanningsdirektoratet.no
Securitas as - Opplæringskontor Oslo Postboks 100 Alnabru, 0614 Oslo
Besøk Bøkkerveien 5, Securitas as - Opplæringskontor, 0579 Oslo
02452 ok@securitas.no
Securitas as Avd Oslo Oslo Postboks 35 Grønland, 0133 Oslo
Besøk Urtegata 9, 0187 Oslo
23 03 88 00
Service og Samferdsel Opplæringskontor Sa Fredrikstad Martin Lillebys Vei 84, Soso C/O Sverre Stagre, 1639 Gamle Fredrikstad
91 72 36 33 post@nhrs.no
Eterni Norge as Avd Oslo Oslo Ryensvingen 7, 0680 Oslo
Besøk Innspurten 1c, 0663 Oslo
22 64 10 40 post@eterni.no


Lærebedrifter

Navn Kommune Adresse Telefon E-post Nettsted
Adecco Norge as Avd Oslo Oslo Postboks 2013 Vika, , 0125 Oslo
Besøk Sjølyst Plass 2, , 0278 Oslo
95 80 44 55 marit.sivertsgard@adecco.no
Akademiet Oslo as Oslo Postboks 189 Bogstadveien, 0323 Oslo
Besøk Pilestredet 56, 0167 Oslo
22 46 69 00 oslo@akademiet.no www.akademiet.no
Aktieselskapet Vinmonopolet Oslo Postboks 6953 St. Olavs Plass, 0130 Oslo
Besøk Dronning Eufemisgate 11, 0150 Oslo
22 01 50 00 marianne.barstad.olnes@vinmonopolet.no
Aof Opplæringskontor Oslo Munkedamsveien 67, 0270 Oslo
91 88 89 69 christine.bar@aof.no www.aofok.no
Blomsterdekoratørfagets O.k. Oslo Karenslyst Alle 9c, 0278 Oslo
22 52 43 33 blok@blok.no www.blok.no
Bydel Østensjø Oslo Postboks 39 Bogerud, 0621 Oslo
Besøk Olaf Helsets Vei 6, 0694 Oslo
21 80 21 80 postmottak@bos.oslo.kommune.no
Diakonhjemmet Sykehus as Oslo Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo
Besøk Diakonveien 12, 0370 Oslo
22 45 15 00 postmottak@diakonsyk.no
Elkjøp Opplæringskontor Oslo Nydalsveien 12b, 0484 Oslo
47 44 81 66 aminda.nordbakk.birkelund@elkjop.no
Lovisenberg Diakonale Sykehus as Oslo Postboks 4970 Nydalen, 0440 Oslo
Besøk Lovisenberggt. 17, 0440 Oslo
23 22 50 00 post@lds.no www.lds.no
Nav Søndre Nordstrand Oslo Postbok 310 Alnabru, 0614 Oslo
Besøk Ravnåsveien 3, 1254 Oslo
55 55 33 33 nav.sondrenordstrand@nav.no
Oslo Kommune Bymiljøetaten Oslo Postboks 636 Løren, 0507 Oslo
Besøk Karvesvingen 3, 0579 Oslo
23 16 80 80 postmottak@bym.oslo.kommune.no www.bym.oslo.kommune.no
Spir Oslo As Oslo Postboks 106 Økern, V/ Maren Berg Kristoffersen , 0509 Oslo
Besøk Spireaveien 8, 0580 Oslo
90 06 77 77 post@spiroslo.no www.karea-varbas.no
Statens Pensjonskasse Forvaltningsbedrift Oslo Postboks 10 Skøyen, 0212 Oslo
Besøk Verkstedveien 1, 0277 Oslo
22 24 15 00 postmottak@spk.no
Tolkenett as Oslo C.j. Hambros Plass 5, 0164 Oslo
Besøk Pilestredet 9, 0164 Oslo
22 99 32 99 terje@tolkenett.no
Tufte Wear as Oslo Risveien 7, 0374 Oslo
99 45 14 14 per@tuftewear.no
Ude - Fagskolen Oslo Akershus Oslo Postboks 6561 Etterstad, 0606 Oslo
Besøk Kabelgaten 10-12, 0580 Oslo
23 46 57 00 postmottak@ude.oslo.kommune.no
Ude - Hallagerbakken Skole Oslo Hallagerbakken 104, 1256 Oslo
23 16 93 50 hallagerbakken@ude.oslo.kommune.no
Ude - Kongshavn Videregående Skole Oslo Kongsveien 30, 0193 Oslo
23 38 15 00 postmottak@osloskolen.no
Ude - Kuben Yrkesarena Oslo Postboks 6561 Etterstad, 0606 Oslo
Besøk Kabelgaten 10-12, 0580 Oslo
23 46 57 00 postmottak.kuben.yrkesarena@osloskolen.no kuben.oslo.no
Ude - Linderud Skole Oslo Statsråd Mathiesens Vei 27, 0594 Oslo
22 72 60 00 Linderud@ude.oslo.kommune.no
Ude - Oslo Voksenopplæring Servicesenter Oslo Postboks 6127, Etterstad, , 0602 Oslo
Besøk Karoline Kristiansens Vei 8, , 0661 Oslo
23 47 00 00 postmottak@osloskolen.no
Ude - Utdanningsetaten Oslo Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo
Besøk Grensesvingen 6, 0663 Oslo
21 80 21 80 postmottak@osloskolen.no
Ude - Vika Videregående Skole Oslo V/ Oslo Kommune Utdanningsetaten, Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo
Besøk Cort Adelers Gate 30, 0254 Oslo
postmottak@osloskolen.no