Kontaktinformasjon til tilbydere av service- og administrasjonsfaget

Tilbake til oversikt over programområder

Opplæringskontor og medlemsbedrifter

Navn Kommune Adresse Telefon E-post Nettsted
Aof Opplæringskontor Oslo Munkedamsveien 67, 0270 Oslo
91 88 89 69 christine.bar@aof.no www.aofok.no
Abloom Oslo Postboks 9098 Grønland, , 0133 Oslo
Besøk Youngstorget 2b, , 0181 Oslo
46 34 14 95 post@abloom.no
Arbeiderpartiet Oslo Postboks 8743 Youngstorget, 0028 Oslo
Besøk Youngstorget 2 A 5. Etg, 0181 Oslo
24 14 40 00 post@arbeiderpartiet.no
Delta Oslo Postboks 9202 Grønland, 0134 Oslo
Besøk Brugata 19, 0187 Oslo
21 01 36 00 post@delta.no
El og It Forbundet Oslo Torggata 12, 0181 Oslo
23 06 10 50 firmapost@elogit.no
Elvebredden Catering as Oslo Myrerskogveien 12, 0495 Oslo
22 67 91 80 hilde@elvebreddencatering.no www.elvebreddencatering.no
Fagforbundet Hovedkontor Oslo Postboks 7003 St Olavs Plass, 0130 Oslo
Besøk Keysers Gate 15, 0165 Oslo
23 06 40 00 post@fagforbundet.no
Fagskolen Kristiania as Avd Oslo Oslo Postboks 1155 Sentrum, 0107 Oslo
Besøk Kirkegata 24-26, 0153 Oslo
22 59 60 00 studier@kristiania.no
Fellesforbundet Oslo Lilletorget 1, 0184 Oslo
23 06 31 00 post@fellesforbundet.no
Handel og Kontor i Norge Oslo Youngsgt 11 C, 0181 Oslo
23 06 11 80 post@handelogkontor.no
Hovedorganisasjonen Virke Oslo Postboks 2900 Solli, 0230 Oslo
Besøk Henrik Ibsens Gate 90, 0255 Oslo
22 54 17 00 info@hsh-org.no
Ikt Kompaniet as Oslo Ensjøveien 18, , 0661 Oslo
22 35 00 35 kontakt@ikt-kompaniet.no
Installatørenes Service- og Opplysning Oslo Postboks 5467 Majorstua, 0305 Oslo
Besøk Fridtjof Nansens Vei 17, 0369 Oslo
23 08 77 00 svein.larsen@nelfo.no
Iss Facility Services as Oslo Postboks 132 Økern, 0509 Oslo
Besøk Smeltedigelen 1, 0195 Oslo
22 02 16 70 firmapost@no.issworld.com
Klp Gjensidig Forsikringsselskap Oslo Postboks 400 Sentrum, 0103 Oslo
Besøk Dronning Eufemias Gate 10, 0191 Oslo
22 03 35 00 tst@klp.no
Kreativ Catering Tommy Østhagen as Oslo Olaf Helsets Vei 5 A, 0694 Oslo
22 61 47 00 eat@kreativcatering.no
Landsorganisasjonen i Norge Oslo Youngsgt 11, 0181 Oslo
23 06 10 50
Lærlingekompaniet Oslo Munkedamsveien 71, 0270 Oslo
97 59 55 60 laila@oppla.no
Marti as Oslo Karenslyst Allé 8 B, 0278 Oslo
41 40 93 34 kristine.kanck@marti.norge.no
Mesterbrevnemnda Oslo Postboks 5145 Majorstuen, , 0302 Oslo
Besøk Essendrops Gate 3, , 0368 Oslo
23 08 83 62 post@mesterbrev.no
Nho Reiseliv Servicekontor Oslo Postboks 5465 Majorstuen, 0305 Oslo
Besøk Middelthuns Gate 27, 0368 Oslo
23 08 86 20 post@nhoreiseliv.no
Norsk Arbeidsmandsforbund Oslo Postboks 8704 Youngstorget, 0028 Oslo
Besøk Møllergata 3, Inngang Grubbegata 6, 0179 Oslo
23 06 10 50 norsk@arb-mand.no
Norske Frisør- og Velværebedrifter Oslo Postboks 7017 Majorstua, 0306 Oslo
Besøk Middelthuns Gate 27, 0368 Oslo
23 08 79 60 post@nfvb.no
Næringslivets Hovedorganisasjon Oslo Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo
Besøk Middelthunsgate 27, 0303 Oslo
23 08 82 58 firmapost@nho.no
Næringslivets Hovedorganisasjon Nho Viken Oslo Oslo Postboks 5250 , Majorstua, , 0303 Oslo
Besøk Middelthuns Gate 27, , 0368 Oslo
23 08 80 00 firmapost@nho.no
Oslo Kemnerkontor Oslo Postboks 2 St. Olavs Plass, 0130 Oslo
Besøk Pilestredet 33, 0166 Oslo
23 16 80 80 postmottak@kemnerkontoret.oslo.kommune.no
Oslo Kommune Bystyrets Sekretariat Oslo Rådhuset, 0037 Oslo
Besøk Hieronymus Heyerdahls Gate 1, 0160 Oslo
23 46 16 00 postmottak@oslobystyre.no
Oslo Kommune Eiendoms- og Byfornyelsesetaten Oslo Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo
Besøk Christian Krohgs Gate 16, 0186 Oslo
23 16 80 80 postmottak@eby.oslo.kommune.no
Oslo Kommune Kulturetaten Oslo Postboks 1453 Vika, 0116 Oslo
Besøk Storgata 25, 0184 Oslo
23 16 80 80 postmottak@kul.oslo.kommune.no
Oslo Kommune Næringsetaten Oslo Postboks 745 Sentrum, 0106 Oslo
Besøk Tollbugt. 27, 0157 Oslo
23 46 00 10 postmottak@nae.oslo.kommune.no
Oslo Kommune Plan- og Bygningsetaten Oslo Postboks 364 Sentrum, 0102 Oslo
Besøk Vahls Gate 1, 0187 Oslo
23 49 10 00 postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Oslo Kommune Sykehjemsetaten Oslo Postboks 435 Sentrum, 0103 Oslo
Besøk Nedre Slottsgt. 3, 0157 Oslo
23 16 80 80 postmottak@sye.oslo.kommune.no
Oslo Kommune Utviklings- og Kompetansesetaten Oslo Postboks 6538 Etterstad, 0606 Oslo
Besøk Strømsveien 102, 0663 Oslo
23 16 80 80 postmottak@uke.oslo.kommune.no
Phenix Personell as Oslo Rosenkrantz' Gate 4, , 0159 Oslo
41 37 86 53 geir@phenix.no
Raise Gruppen as - Opplæringskontor Oslo Henrik Ibsens Gate 36, 0255 Oslo
23 31 11 00 opplaeringskontor@raise.no
Regus Business Centre Norge as Oslo C J Hambros Plass 2 C, 0164 Oslo
22 99 60 00
Smart Elektro as Oslo Karihaugveien 89, 1086 Oslo
40 62 32 00 service@smartelektro.no
Studieforbundet Aof Norge Avd Oslo Oslo Torggata 12, 0181 Oslo
23 06 12 50 aofnorge@aof.no
Teleperformance Norge as Avd Oslo Oslo Postboks 98, 3671 Notodden
Besøk Kirkegata 15, 0153 Oslo
35 02 20 00 tpn@teleperformance.no
Ude - Bjerke Videregående Skole Oslo Postboks 10 Linderud, 0517 Oslo
Besøk Statsråd Mathiesens Vei 25, 0594 Oslo
23 46 85 40 bjerkevgs@ude.oslo.kommune.no
Ude - Oslo Voksenopplæring Helsfyr Oslo Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo
Besøk Svovelstikka 1-3, 0661 Oslo
23 46 77 00 postmottak.helsfyr.oslovo@osloskolen.no
Utdanningsforbundet Oslo Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo
Besøk Hausmannsgt. 17, 0182 Oslo
24 14 20 00 post@utdanningsforbundet.no
Opplæringskontoret for Forsvaret Lillehammer Postboks 800 Postmottak, 2617 Lillehammer
Besøk Langkaia 1, Havnelagret, 0015 Oslo
23 09 70 80 gsannes@mil.no
Forsvarets Fellestjenester- Fft Oslo Postmottak, 2617 Lillehammer
Besøk Bygning 48 Akershus Festning, 0015 Oslo
Forsvarets Høgskole - Fhs Oslo Postboks 800, 2617 Lillehammer
Besøk Oslo Mil/Akershus, 0015 Oslo
23 09 35 23
Forsvarets Logistikkorganisasjon - Flo Oslo Postmottak, 2617 Lillehammer
Besøk Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Forsvarets Mediesenter - Fms Oslo Postmottak, 2617 Lillehammer
Besøk Bygning 6 Akershus Festning, 0015 Oslo
23 09 77 15 caostby@fms.mil.no
Forsvarets Personell- og Vernepliktssenter - Pvs Oslo Postboks 800 Postmottak, 2617 Lillehammer
Besøk Langkaia 1, 0015 Oslo
23 09 70 70 vpv-kontakt@mil.no
Krigsskolen Ks Oslo Postboks 42 Linderud, 0517 Oslo
Besøk Utfarstveien 2, 0593 Oslo
Oslo og Akershus Heimevernsdistrikt 02 Hv-02 Oslo Postboks 800 Postmottak, 2617 Lillehammer
Besøk Lutvannsveien 60, 0676 Oslo
23 09 26 00 hv-02.kontakt@mil.no
Opplæringskontoret for Salg og Reiseliv Lillestrøm Postboks 57, 1924 Sørum
Besøk Haldenvegen 259, 1923 Sørum
98 06 19 66 met@oksr.no
Norgesgruppen Ka 12-14 as Oslo Postboks 300 Skøyen, 0213 Oslo
Besøk Karenslyst Alle 12-14, 0278 Oslo
24 11 31 00 jeanette.solberg@norgesgruppen.no
Turnor Impex As Oslo Jerikoveien 18, 1067 Oslo
90 70 20 74 post@turnor.no
Opplæringskontoret for Statlige Virksomheter Oslo Lørenfaret 1c, 0585 Oslo
Besøk Økern Portal, Lørenfaret 1c, 0585 Oslo
40 00 79 97 okstat@dfo.no
Arbeids- og Inkluderingsdepartementet Oslo Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøk Akersgata 64, 0180 Oslo
22 24 90 90 postmottak@aid.dep.no
Arbeids- og Velferdsdirektoratet - Avd Økernveien Oslo Postboks 5 St. Olavs Plass, 0130 Oslo
Besøk Økernveien 94, 0579 Oslo
21 07 00 00 direktoratet@nav.no
Barne- og Familiedepartementet Oslo Postboks 8036 Dep., 0030 Oslo
Besøk Akersgt. 59, 0180 Oslo
22 24 90 90 postmottak@bld.dep.no
Digitaliseringsdirektoratet Oslo Postboks 1383 Vika, 0114 Oslo
Besøk Lørenfaret 1c, 0580 Oslo
22 45 10 00 postmottak@digdir.no
Direktoratet for Forvaltning og Økonomistyring Oslo Postboks 7154 St. Olavs Plass, 0130 Oslo
Besøk Karl Johans Gate 37, 0162 Oslo
40 00 79 97 post@dfo.no
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap Oslo Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Besøk Nydalen Allé 37 A, 0410 Oslo
33 41 25 00 postmottak@dsb.no
Finansdepartementet Oslo Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Besøk Akersgata 40, 0158 Oslo
22 24 90 90 postmottak@fin.dep.no
Forbrukerrådet Oslo Postboks 463 Sentrum, 0105 Oslo
Besøk Fred Olsens Gate 1, 0152 Oslo
23 40 05 00 post@forbrukerradet.no
Forsvarsbygg Oslo Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo
Besøk Grev Wedels Plass 5, 0151 Oslo
46 87 04 00 post@forsvarsbygg.no
Helse- og Omsorgsdepartementet Oslo Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo
Besøk Einar Gerhardsens Plass 3, 0181 Oslo
22 24 90 90 postmottak@hod.dep.no
Helsedirektoratet Oslo Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo
Besøk Vitaminveien 4, 0483 Oslo
24 16 30 00 postmottak@helsedir.no
Husleietvistutvalget Avd Oslo Oslo Postboks 5118 Majorstuen, 0302 Oslo
Besøk Fridtjof Nansens Vei 19, 0369 Oslo
22 59 31 50 oslo@htu.no
Jernbanedirektoratet Oslo Postboks 16, 0101 Oslo
Besøk Biskop Gunnerus' Gate 14a, 0185 Oslo
91 13 59 41 bente.tangen@jernbanedirektoratet.no
Justis- og Beredskapsdepartementet Oslo Postboks 8005 Dep., 0030 Oslo
Besøk Gullhaug Torg 4a, 0484 Oslo
22 24 90 90 postmottak@jd.dep.no
Klima- og Miljødepartementet Oslo Postboks 8013 Dep., 0030 Oslo
Besøk Kongens Gt. 18-20, 0153 Oslo
22 24 90 90 postmottak@md.dep.no
Kommunal- og Moderniseringdepartementet Oslo Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo
Besøk Akersgata 59, 0180 Oslo
22 24 90 90 postmottak@kmd.dep.no
Konfliktrådene Sekretariatet Oslo Postboks 8028 Dep., 0030 Oslo
Besøk Møllergata 16, 0179 Oslo
22 77 70 01 post@konfliktraadet.no
Kripos Oslo Postboks 8163 Dep, 0034 Oslo
Besøk Brynsalléen 6, 0667 Oslo
23 20 80 00 kripos@politiet.no
Kulturdepartementet Oslo Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøk Akersgata 59, 0180 Oslo
22 24 90 90 postmottak@kud.dep.no
Kulturtanken - Den Kulturelle Skolesekken Norge Oslo Postboks 4261 Nydalen, 0401 Oslo
Besøk Gullhaug Torg 2, 0484 Oslo
22 02 59 00 post@kulturanken.no www.kulturtanken.no
Kunnskapsdepartementet Oslo Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøk Kirkegaten 18, 0153 Oslo
22 49 90 90 postmottak@kd.dep.no
Landbruksdirektoratet Oslo Postboks 8140 Dep., 0033 Oslo
Besøk Stortingsgaten 28, 0114 Oslo
24 13 10 00 postmottak@landbruksdirektoratet.no
Mattilsynet Avd Oslo Oslo Postboks 383 Felles Postmottak, 2381 Brumunddal
Besøk Stensberggata 27, 0170 Oslo
22 40 00 00 postmottak@mattilsynet.no
Nasjonalt Id-Senter Oslo Postboks 2091 Vika, 0125 Oslo
Besøk Økernveien 11-13, 0653 Oslo
22 69 90 22 postmottak@nidsenter.no
Norges Forskningsråd Oslo Postboks 564, 1327 Lysaker
Besøk Drammensveien 288, 0283 Oslo
22 03 70 00 post@forskningsradet.no
Norsk Kulturråd Oslo Postboks 4808 Nydalen, 0422 Oslo
Besøk Mølleparken 2, 0459 Oslo
21 04 58 00 post@kulturrad.no
Norsk Utenrikspolitisk Institutt Oslo Postboks 8159 Dep., 0033 Oslo
Besøk C J Hambros Plass 2 D, 0164 Oslo
22 99 40 00 post@nupi.no www.nupi.no
Nærings- og Fiskeridepartementet Oslo Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo
Besøk Kongens Gate 8, 0153 Oslo
22 24 90 90 postmottak@nfd.dep.no
Olje- og Energidepartementet Oslo Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo
Besøk Akersgata 59, 0180 Oslo
22 24 90 90 postmottak@oed.dep.no
Oslomet - Storbyuniversitetet Oslo Postboks 4 St.olavs Plass, Avdeling for Hr, 0130 Oslo
Besøk Pilestredet 46, 0167 Oslo
67 23 50 00 postmottak@oslomet.no www.oslomet.no
Politidirektoratet Oslo Postboks 2090 Vika, 0031 Oslo
Besøk Fridtjof Nansens Vei 14, 0369 Oslo
23 36 41 00 politidirektoratet@politiet.no
Politiets Fellestjenester Oslo Postboks 2092 Vika, 0125 Oslo
Besøk Fridtjof Nansens Vei 14, 0369 Oslo
97 12 18 36 harald.huse@politiet.no
Riksadvokaten Oslo Postboks 2102 Vika, 0125 Oslo
Besøk Stortorvet 2, 0155 Oslo
22 47 78 50 postmaster@riksadvokaten.no
Riksantikvaren Oslo Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo
Besøk Dronningens Gate 13, 0152 Oslo
22 94 04 00 postmottak@ra.no
Samferdselsdepartementet Oslo Postboks 8010 Dep., 0030 Oslo
Besøk Akersgata 59, 0030 Oslo
22 24 90 90 postmottak@sd.dep.no
Skatteetaten Oslo Postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo
Besøk Fredrik Selmersvei 4, 0663 Oslo
22 07 70 00 skattedirektoratet@skatteetaten.no
Statens Jernbanetilsyn Oslo Postboks 7113 St Olavs Plass, 0130 Oslo
Besøk Karl Johans Gate 41b, 0162 Oslo
22 99 59 00 post@sjt.no
Statens Lånekasse for Utdanning Oslo Postboks 191 Økern, 0510 Oslo
Besøk Fyrstikkalléen 1, 0661 Oslo
22 72 67 13 postmottak@lanekassen.no
Statens Vegvesen Vegdirektoratet Oslo Postboks 8142 Dep, 0033 Oslo
Besøk Brynsengfaret 6 A, 0667 Oslo
24 05 85 78 john.qvale@vegvesen.no
Statped Oslo Statped Postmottak, Postboks 113, 3081 Holmestrand
Besøk Sommerrogata 13, 0255 Oslo
23 30 12 00 post@statped.no
Statsministerens Kontor Oslo Postboks 8001 Dep, 0030 Oslo
Besøk Glacisgata 1, 0150 Oslo
22 24 90 90 postmottak@smk.dep.no
Utdanningsdirektoratet Oslo Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo
Besøk Schweigaards Gate 15 B, 0191 Oslo
23 30 12 00 post@utdanningsdirektoratet.no
Securitas as - Opplæringskontor Oslo Postboks 100 Alnabru, 0614 Oslo
Besøk Bøkkerveien 5, Securitas as - Opplæringskontor, 0579 Oslo
02452 ok@securitas.no
Securitas as Avd Oslo Oslo Postboks 35 Grønland, 0133 Oslo
Besøk Urtegata 9, 0187 Oslo
23 03 88 00
Service og Samferdsel Opplæringskontor Sa Fredrikstad Martin Lillebys Vei 84, Soso C/O Sverre Stagre, 1639 Gamle Fredrikstad
91 72 36 33 post@nhrs.no
Eterni Norge as Avd Oslo Oslo Ryensvingen 7, 0680 Oslo
Besøk Innspurten 1c, 0663 Oslo
22 64 10 40 post@eterni.no


Lærebedrifter

Navn Kommune Adresse Telefon E-post Nettsted
Adecco Norge as Avd Oslo Oslo Postboks 2013 Vika, , 0125 Oslo
Besøk Sjølyst Plass 2, , 0278 Oslo
95 80 44 55 marit.sivertsgard@adecco.no
Akademiet Oslo as Oslo Postboks 189 Bogstadveien, 0323 Oslo
Besøk Pilestredet 56, 0167 Oslo
22 46 69 00 oslo@akademiet.no www.akademiet.no
Aktieselskapet Vinmonopolet Oslo Postboks 6953 St. Olavs Plass, 0130 Oslo
Besøk Dronning Eufemisgate 11, 0150 Oslo
04560 ellen.svensson@vinmonopolet.no
Aof Opplæringskontor Oslo Munkedamsveien 67, 0270 Oslo
91 88 89 69 christine.bar@aof.no www.aofok.no
Blomsterdekoratørfagets O.k. Oslo Karenslyst Alle 9c, 0278 Oslo
22 52 43 33 blok@blok.no www.blok.no
Bydel Østensjø Oslo Postboks 39 Bogerud, 0621 Oslo
Besøk Olaf Helsets Vei 6, 0694 Oslo
21 80 21 80 postmottak@bos.oslo.kommune.no
Diakonhjemmet Sykehus as Oslo Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo
Besøk Diakonveien 12, 0370 Oslo
22 45 15 00 postmottak@diakonsyk.no
Elkjøp Opplæringskontor Oslo Nydalsveien 12b, 0484 Oslo
47 44 81 66 aminda.nordbakk.birkelund@elkjop.no
Lovisenberg Diakonale Sykehus as Oslo Postboks 4970 Nydalen, 0440 Oslo
Besøk Lovisenberggt. 17, 0440 Oslo
23 22 50 00 post@lds.no www.lds.no
Nav Søndre Nordstrand Oslo Postbok 310 Alnabru, 0614 Oslo
Besøk Ravnåsveien 3, 1254 Oslo
55 55 33 33 nav.sondrenordstrand@nav.no
Oslo Kommune Bymiljøetaten Oslo Postboks 636 Løren, 0507 Oslo
Besøk Karvesvingen 3, 0579 Oslo
23 16 80 80 postmottak@bym.oslo.kommune.no www.bym.oslo.kommune.no
Spir Oslo as Oslo Postboks 106 Økern, V/ Elisabeth Erlandsen, 0509 Oslo
Besøk Spireaveien 8, 0580 Oslo
90 06 77 77 post@spiroslo.no www.karea-varbas.no
Statens Pensjonskasse Forvaltningsbedrift Oslo Postboks 10 Skøyen, 0212 Oslo
Besøk Verkstedveien 1, 0277 Oslo
22 24 15 00 postmottak@spk.no
Tolkenett as Oslo C.j. Hambros Plass 5, 0164 Oslo
Besøk Pilestredet 9, 0164 Oslo
22 99 32 99 terje@tolkenett.no
Ude - Hallagerbakken Skole Oslo Hallagerbakken 104, 1256 Oslo
23 16 93 50 hallagerbakken@ude.oslo.kommune.no
Ude - Kongshavn Videregående Skole Oslo Kongsveien 30, 0193 Oslo
23 38 15 00 kongshavnvgs@ude.oslo.kommune.no
Ude - Kuben Yrkesarena Oslo Postboks 6561 Etterstad, 0606 Oslo
Besøk Kabelgaten 10-12, 0580 Oslo
23 46 57 00 kuben@osloskolen.no kuben.oslo.no
Ude - Linderud Skole Oslo Statsråd Mathiesens Vei 27, 0594 Oslo
22 72 60 00 Linderud@ude.oslo.kommune.no
Ude - Oslo Voksenopplæring Servicesenter Oslo Postboks 6127, Etterstad, , 0602 Oslo
Besøk Karoline Kristiansens Vei 8, , 0661 Oslo
23 47 00 00 postmottak@ude.oslo.kommune.no
Ude - Utdanningsetaten Oslo Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo
Besøk Grensesvingen 6, 0663 Oslo
21 80 21 80 postmottak@ude.oslo.kommune.no
Ude - Vika Videregående Skole Oslo V/ Oslo Kommune Utdanningsetaten, Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo
Besøk Cort Adelers Gate 30, 0254 Oslo