Kontaktinformasjon til tilbydere av industriell matproduksjon

Tilbake til oversikt over programområder

Opplæringskontor og medlemsbedrifter

Navn Kommune Adresse Telefon E-post Nettsted
Matindustriens Opplæringskontor Oslo Postboks 5250 , 0303 Oslo
Besøk Middelthunsgate 27 , 0368 Oslo
41 55 93 55 tove.lange@nho.no
Mondelèz Norge Production as Oslo Postboks 6658 Rodeløkka, V/ Einar Salvesen, 0502 Oslo
Besøk Johan Throne-Holsts Plass 1, 0566 Oslo
22 04 40 22
Tine Sa Avd Produksjon Oslo Oslo Postboks 113 Kalbakken, 0902 Oslo
Besøk Bedriftsveien 7, 0950 Oslo
03080 firmapost@tine.no tine.no