Kontaktinformasjon til tilbydere av ernæringskokkfaget

Tilbake til oversikt over programområder

Opplæringskontor og medlemsbedrifter

Navn Kommune Adresse Telefon E-post Nettsted
Lærlingekompaniet Oslo Munkedamsvn 71, 0270 Oslo
97 59 55 60 laila@oppla.no www.oppla.no
Ability as Avd Kantine Intility Arena Oslo Karihaugen 89, , 1086 Oslo
Besøk Innspurten 16a, , 0663 Oslo
97 76 37 59 kantine.valerenga@ability.no
Bydel Nordstrand Oslo Postboks 98 Nordstrand, 1112 Oslo
Besøk Langbølgen 1, 1150 Oslo
21 80 21 80 postmottak@bns.oslo.kommune.no
Compass Group Norge as 3477 Sporveien Tøyen Kantine Oslo Økernveien 7, 0653 Oslo
98 64 54 49 martine.jensen@compass-group.no
Compass Group Norge as Avd 3441 Stortinget Oslo Postboks 74, 1371 Asker
Besøk Prinsens Gate 26, 0157 Oslo
93 97 85 79 kantinen.3441@eurest.no
Diakonhjemmet Sykehus as Oslo Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo
Besøk Diakonveien 12, 0370 Oslo
22 45 15 00 postmottak@diakonsyk.no
Lhl - Sofienbergsenteret Oslo Helgesens Gate 62, 0558 Oslo
23 42 24 00 post.sofienberg@lovisenberg.no
Lovisenberg Diakonale Sykehus as Oslo Postboks 4970 Nydalen, 0440 Oslo
Besøk Lovisenberggt. 17, 0440 Oslo
23 22 50 00 post@lds.no www.lds.no
Oslo Universitetssykehus Hf - Rikshospitalet Oslo Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo
Besøk Sognsvannsveien 20, 0372 Oslo
23 07 40 46 ajenss@ous-hf.no
Oslo Universitetssykehus Hf - Ullevål Oslo Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo
Besøk Kirkeveien 166, 0450 Oslo
02770 post@oslo-universitetssykehus.no
Royal Pluss as Avd 25 Nydalen Oslo Sandstuveien 60a, 1184 Oslo
Besøk Nydalsveien 30c, 0484 Oslo
90 19 23 04 post@royalpluss.no
Røverkaffe Oslo Røde Kors Oslo Postboks 3 Grønland, , 0133 Oslo
Besøk Grefsenveien 26, , 0482 Oslo
95 12 31 66 evy.aven@redcross.no
Sens Arbeidsinkludering as Oslo Seljeveien 6, 0575 Oslo
22 80 84 50 post@sens.no
Spir Arbeidsinkludering As Oslo Postboks 106, Økern, 0509 Oslo
Besøk Spireaveien 8, 0580 Oslo
90 06 77 77 post@spiroslo.no
Stortingets Administrasjon Oslo Karl Johansgt. 22, 0026 Oslo
23 31 35 19 postmottak@stortinget.no
Sye - Silurveien Sykehjem Oslo Silurveien 4/6, 0380 Oslo
23 43 42 00 postmottak.silurveien@sye.oslo.kommune.no
Opplæringskontoret for Forsvaret Lillehammer Postboks 800 Postmottak, 2617 Lillehammer
Besøk Langkaia 1, Havnelagret, 0015 Oslo
23 09 70 80 gsannes@mil.no
Hans Majestets Kongens Garde Oslo Postmottak, 2617 Lillehammer
Besøk Sørkedalsveien 148, 0754 Oslo
Krigsskolen Ks Oslo Postboks 42 Linderud, 0517 Oslo
Besøk Utfarstveien 2, 0593 Oslo