Kontaktinformasjon til tilbydere av gartnerfaget

Tilbake til oversikt over programområder

Opplæringskontor og medlemsbedrifter

Navn Kommune Adresse Telefon E-post Nettsted
On - Opplæringssenter for Naturbruksfag Lier Foss Gård Stokkeveien 4, 3403 Lier
99 23 79 87 post@naturbrukssenter.no
Det Kongelige Hoff Oslo Slottsplassen 1, 0010 Oslo
93 48 21 11 ane.senstad.guldahl@slottet.no
Universitet i Oslo - Avd Parkseksjon/Botanisk Hage Oslo Postboks 1072 Blindern, 0316 Oslo
Besøk Botanisk Hage, Sars Gate 1, 0562 Oslo
41 43 53 63 martin.wynn@admin.uio.no
Universitetet i Oslo Oslo Postboks 1072 Blindern, 0316 Oslo
Besøk Gaustadalléen 23 A, 0373 Oslo
22 85 50 50 postmottak@admin.uio.no


Lærebedrifter

Navn Kommune Adresse Telefon E-post Nettsted
On - Opplæringssenter for Naturbruksfag Lier Foss Gård Stokkeveien 4, 3403 Lier
99 23 79 87 post@naturbrukssenter.no