Kontaktinformasjon til tilbydere av it-utviklerfaget

Tilbake til oversikt over programområder

Opplæringskontor og medlemsbedrifter

Navn Kommune Adresse Telefon E-post Nettsted
Aof Opplæringskontor Oslo Munkedamsveien 67, 0270 Oslo
91 88 89 69 christine.bar@aof.no www.aofok.no
Glasspaper Solutions As Oslo Brynsveien 12, 0667 Oslo
23 24 69 00 people@glasspaper.no
Light Structures as Oslo Nils Hansens Vei 8, , 0667 Oslo
23 89 71 33 info@lightstructures.no
Norges Lastebileier-Forbund Oslo Postboks 7134 St. Olavs Plass, 0130 Oslo
Besøk St. Olavs Gate 25, 0166 Oslo
22 03 32 00 post@lastebil.no
Oppl. Senteret for Visuell Kommunikasjon Oslo Stanseveien 9, 0975 Oslo
93 49 32 80 post@opplaringssenteret.no
Aksell As Oslo Postboks 144 Torshov, 0412 Oslo
Besøk Bygg B Sandakerveien 24c, Myrens Verksted 1a, 0473 Oslo
22 79 95 00
Bas Kommunikasjon as Oslo Postboks 347 Sentrum, 0101 Oslo
Besøk Youngstorget 3, 0181 Oslo
22 54 16 00 finn.dyrkorn@bas.no
Coretrek as Oslo Sandakerveien 24c, Bygg B, 0473 Oslo
99 55 93 93 info@coretrek.no
Design Container as Oslo Munkedamsveien 53b, 0250 Oslo
45 01 77 01 post@designcontainer.no
Kult Byrå as Oslo Tordenskiolds Gate 2, 0160 Oslo
99 36 11 66 sigurd@kult.design
Link Mobility as Oslo Langkaia 1, 0150 Oslo
22 99 44 00 post@linkmobility.com
Medievekst as Oslo Postboks 424 Sentrum, 0103 Oslo
Besøk Verksgata 28, 0566 Oslo
77 78 10 10 frode.falch@medievekst.com
Mementor as Oslo C/O Mementor as Grenseveien 30e , 0571 Oslo
Besøk Tromsøgata 5b, , 0565 Oslo
22 12 00 91 post@mementor.no
Norsk Rikskringkasting As Oslo Postboks 8500 Majorstuen, 0340 Oslo
Besøk Bjørnstjerne Bjørnsons Plass 1, 0340 Oslo
23 04 70 00 gro.stenvik@nrk.no
Nucleus As Oslo Wergelandsveien 7, 0167 Oslo
23 36 61 20 kommunikasjon@nucleus.no
Opplæringskontoret for Statlige Virksomheter Oslo Lørenfaret 1c, 0585 Oslo
Besøk Økern Portal, Lørenfaret 1c, 0585 Oslo
40 00 79 97 okstat@dfo.no
Forbrukerrådet Oslo Postboks 463 Sentrum, 0105 Oslo
Besøk Fred Olsens Gate 1, 0152 Oslo
23 40 05 00 post@forbrukerradet.no
Riksantikvaren Oslo Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo
Besøk Dronningens Gate 13, 0152 Oslo
22 94 04 00 postmottak@ra.no
Statens Lånekasse for Utdanning Oslo Postboks 191 Økern, 0510 Oslo
Besøk Fyrstikkalléen 1, 0661 Oslo
22 72 67 13 postmottak@lanekassen.no
Statens Pensjonskasse Forvaltningsbedrift Oslo Postboks 10 Skøyen, 0212 Oslo
Besøk Verkstedveien 1, 0277 Oslo
22 24 15 00 postmottak@spk.no
Utdanningsdirektoratet Oslo Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo
Besøk Schweigaards Gate 15 B, 0191 Oslo
23 30 12 00 post@utdanningsdirektoratet.no
Utlendingsdirektoratet Oslo Postboks 2098 Vika, 0125 Oslo
Besøk Innspurten 11 D, 0663 Oslo
23 35 15 00 post@udi.no


Lærebedrifter

Navn Kommune Adresse Telefon E-post Nettsted
Attensi as Oslo Gaustadalléen 21, 0349 Oslo
23 90 50 06 alfkar@attensi.com www.attensi.com
Comono As Oslo St. Halvards Gate 33, 0192 Oslo
93 84 73 46 fredrik@comono.no
Intility as Oslo Schweigaardsgate 39, 0191 Oslo
24 10 21 01 TalentManagement@intility.no
Oppl. Senteret for Visuell Kommunikasjon Oslo Stanseveien 9, 0975 Oslo
93 49 32 80 post@opplaringssenteret.no
Sagene Data as Larvik Kalliåsen 23, 3280 Tjodalyng
92 81 96 07 torger@sagenedata.no
Schibsted Products & Technology As Oslo Postboks 490 Sentrum, , 0105 Oslo
Besøk Akersgata 55, , 0180 Oslo
23 10 66 00 fredrik.stave@schibsted.com schibsted.com
Statnett Sf Oslo Postboks 4904 Nydalen, 0423 Oslo
Besøk Nydalen Alle 33, 0484 Oslo
23 90 30 00 oystein.husby@statnett.no www.statnett.no
Transurfing Group As Oslo Lutvannsveien 35, 0676 Oslo
Besøk Lilleakerveien 2d, 0283 Oslo
47 51 11 67 info@transurfing.no
Universitetet i Oslo Oslo Postboks 1072 Blindern, 0316 Oslo
Besøk Gaustadalléen 23 A, 0373 Oslo
22 85 50 50 postmottak@admin.uio.no