Kontaktinformasjon til tilbydere av it-driftsfaget

Tilbake til oversikt over programområder

Opplæringskontor og medlemsbedrifter

Navn Kommune Adresse Telefon E-post Nettsted
Aof Opplæringskontor Oslo Munkedamsveien 67, 0270 Oslo
91 88 89 69 christine.bar@aof.no www.aofok.no
Bydel Grünerløkka Oslo Postboks 2128 Grünerløkka, 0505 Oslo
Besøk Markveien 57, 0505 Oslo
23 42 26 00 postmottak@bga.oslo.kommune.no
Eika Gruppen as Oslo Postboks 2349 Solli, , 0201 Oslo
Besøk Parkveien 61, , 0254 Oslo
22 87 81 00
Experis as Avd Oslo Oslo Postboks 2506 Solli, 0202 Oslo
Besøk Lakkegata 53, 0187 Oslo
22 01 80 00
Help Forsikring as Oslo Postboks 1870 Vika, 0124 Oslo
Besøk Essendrops Gate 3, 0368 Oslo
22 99 99 99 post@help.no
Iss Facility Services as Oslo Postboks 132 Økern, 0509 Oslo
Besøk Smeltedigelen 1, 0195 Oslo
22 02 16 70 firmapost@no.issworld.com
Landsorganisasjonen i Norge Oslo Youngsgt 11, 0181 Oslo
23 06 10 50
Mef Service As Oslo Postboks 505 Sentrum, 0105 Oslo
Besøk Fred. Olsens Gate 3, 0152 Oslo
22 40 29 00 firmapost@mef.no
Oslo Kemnerkontor Oslo Postboks 2 St. Olavs Plass, 0130 Oslo
Besøk Pilestredet 33, 0166 Oslo
23 16 80 80 postmottak@kemnerkontoret.oslo.kommune.no
Oslo Kommune Byrådslederens Kontor Oslo Rådhuset, 0037 Oslo
23 46 16 00 postmottak@byr.oslo.kommune.no
Oslo Kommune Bystyrets Sekretariat Oslo Rådhuset, 0037 Oslo
Besøk Hieronymus Heyerdahls Gate 1, 0160 Oslo
23 46 16 00 postmottak@oslobystyre.no
Oslo Kommune Kulturetaten Oslo Postboks 1453 Vika, 0116 Oslo
Besøk Storgata 25, 0184 Oslo
23 16 80 80 postmottak@kul.oslo.kommune.no
Oslo Kommune Plan- og Bygningsetaten Oslo Postboks 364 Sentrum, 0102 Oslo
Besøk Vahls Gate 1, 0187 Oslo
23 49 10 00 postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Oslo Kommune Renovasjons- og Gjenvinningsetaten Oslo Postboks 14 Vollebekk, 0516 Oslo
Besøk Haraldrudveien 20, 0581 Oslo
23 48 36 50 postmottak@reg.oslo.kommune.no www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/renovasjons-og-gjenvinningsetaten
Oslo Kommune Utviklings- og Kompetansesetaten Oslo Postboks 6538 Etterstad, 0606 Oslo
Besøk Grensesvingen 6, 0606 Oslo
21 80 21 80 postmottak@uke.oslo.kommune.no
Schibsted Asa Oslo Postboks 490 Sentrum, 0105 Oslo
Besøk Akersgata 55, 0180 Oslo
23 10 66 00 schibsted@schibsted.no
Sens Arbeidsinkludering as Oslo Seljeveien 6, 0575 Oslo
22 80 84 50 post@sens.no
Stiftelsen Norsk Rikstoto Oslo Postboks 464 Økern, , 0512 Oslo
Besøk Refstadveien 25, , 0589 Oslo
22 95 61 00 firmapost@rikstoto.no
Undervisningsbygg Oslo Kf Oslo Postboks 6473 Etterstad, 0605 Oslo
Besøk Grensesvingen 7, 0661 Oslo
23 06 09 70 postmottak@ubf.oslo.kommuen.no
Utleiemegleren Forvaltning As Oslo Postboks 203 Bogstadveien, 0323 Oslo
Besøk Josefines Gate 18, 0351 Oslo
22 93 29 00 post@utleiemegleren.no
Varnish Software As Oslo Gjerdrums Vei 14, 0484 Oslo
21 98 92 60 info@varnish-software.com
Elkjøp Opplæringskontor Oslo Nydalsveien 12b, 0484 Oslo
47 44 81 66 aminda.nordbakk.birkelund@elkjop.no
Elkjøp Alna Oslo Strømsveien 245, 0668 Oslo
22 90 43 22 storemanager.alna@elkjop.no
Elkjøp Glasmagasinet Oslo Stortorvet 9, 0155 Oslo
91 00 23 72 storemanager.glasmagasinet@elkjop.no
Elkjøp Nordic as Oslo Postboks 4303 Nydalen, , 0402 Oslo
Besøk Nydalsveien 18a, , 0484 Oslo
23 00 70 00 ketil.kvisvik@elkjop.no
Oppl. Senteret for Visuell Kommunikasjon Oslo Stanseveien 9, 0975 Oslo
93 49 32 80 post@opplaringssenteret.no
Norsk Rikskringkasting As Oslo Postboks 8500 Majorstuen, 0340 Oslo
Besøk Bjørnstjerne Bjørnsons Plass 1, 0340 Oslo
23 04 70 00 gro.stenvik@nrk.no
Opplæringskontoret for Forsvaret Lillehammer Postboks 800 Postmottak, 2617 Lillehammer
Besøk Langkaia 1, Havnelagret, 0015 Oslo
23 09 70 80 gsannes@mil.no
Krigsskolen Ks Oslo Postboks 42 Linderud, 0517 Oslo
Besøk Utfarstveien 2, 0593 Oslo
Opplæringskontoret for Ikt as Larvik C/O Torger Yri, Kalliåsen 23, 3280 Tjodalyng
Besøk Kalliåsen 23, 3280 Tjodalyng
92 81 96 07 torger@sagenedata.no
Bydel Østensjø Oslo Postboks 39 Bogerud, 0621 Oslo
Besøk Olaf Helsets Vei 6, 0694 Oslo
23 43 85 03 postmottak@bos.oslo.kommune.no
Evercom As Oslo Ullern Allè 28, , 0381 Oslo
22 06 42 00 salg@evercom.no
Folketrygdfondet Oslo Postboks 1845 Vika, 0123 Oslo
Besøk Haakon Viis Gate 2, 0161 Oslo
23 11 72 00 folketrygdfondet@ftf.no
Geodata As Oslo Postboks 9036 Grønland, 0133 Oslo
Besøk Schweigaards Gate 28, 0191 Oslo
23 24 90 00 firmapost@geodata.no
Oslo Plaza Hotel As Oslo Postboks 9206 Grønland, 0134 Oslo
Besøk Sonja Henies Plass 3, 0185 Oslo
22 05 80 00 manager.plaza.oslo@radissonsas.com
Saint-Gobain Byggevarer as Oslo Postboks 6211 Etterstad, 0603 Oslo
Besøk Sandstuveien 68, 0680 Oslo
97 15 94 73 ove.buberg@saint-gobain.com
Ude - Apalløkka Skole Oslo Postboks 4 Ammerud, 0904 Oslo
Besøk Tjernveien 12, 0957 Oslo
23 46 62 00 postmottak.apallokka@osloskolen.no
Ude - Blindern Videregående Skole Oslo Sognsveien 80, 0855 Oslo
90 80 80 59 postmottak.blindern.vgs@osloskolen.no
Ude - Bryn Skole Oslo Teisenveien 40, 0666 Oslo
23 05 46 10 postmottak.Bryn@osloskolen.no
Ude - Elvebakken Videregående Skole Oslo Østre Elvebakke 2, 0182 Oslo
23 46 73 00 postmottak.Elvebakken.vgs@osloskolen.no
Ude - Fernanda Nissen Skole Oslo Sandakerveien 104, 0484 Oslo
95 79 29 49 postmottak.FernandaNissen@osloskolen.no
Ude - Nordpolen Skole Oslo Hans Nilsen Hauges Gate 1, 0481 Oslo
22 09 80 60 postmottak.nordpolen@osloskolen.no
Ude - Nydalen Videregående Skole Oslo Postboks 4473, 0403 Oslo
Besøk Nydalsveien 30c, 0484 Oslo
23 46 80 00 postmottak.Nydalen.vgs@osloskolen.no
Ude - Oslo Voksenopplæring Skullerud Oslo Postboks 8 Skullerud, 0624 Oslo
Besøk Olaf Helsets Vei 5, 0694 Oslo
23 46 49 00 oslovo.skullerud@ude.oslo.kommune.no
Ude - Skøyen Skole Oslo Postboks 6127 Etterstad, , 0602 Oslo
Besøk Monolitveien 6, , 0375 Oslo
22 51 69 00
Opplæringskontoret for Service og Samferdsel Sa Lillestrøm Postboks 32, 2021 Skedsmokorset
Besøk Industriveien 11b, 2020 Skedsmokorset
22 25 75 03 oss@oltf.no logistikkfag.no
Asko Norge As Oslo Postboks 130 Sentrum, 0102 Oslo
Besøk Nedre Kalbakkvei 22, 0950 Oslo
22 16 90 00 01it@asko.no
Opplæringskontoret for Statlige Virksomheter Oslo Lørenfaret 1c, 0585 Oslo
Besøk Økern Portal, Lørenfaret 1c, 0585 Oslo
40 00 79 97 okstat@dfo.no
Arbeids- og Velferdsdirektoratet - Avd Økernveien Oslo Postboks 5 St. Olavs Plass, 0130 Oslo
Besøk Økernveien 94, 0579 Oslo
21 07 00 00 direktoratet@nav.no
Arkitektur og Designhøgskolen i Oslo Oslo Postboks 6768 St. Olavs Plass, 0130 Oslo
Besøk Maridalsveien 29, 0130 Oslo
22 99 70 00 info@aho.no
Borgarting Lagmannsrett Oslo Postboks 2107 Vika, , 0125 Oslo
Besøk Keysers Gate 13, , 0165 Oslo
99 23 62 07 cindy.jensen@domstol.no
Direktoratet for Høyere Utdanning og Kompetanse Avd Kn Oslo Oslo Postboks 1093, 5809 Bergen
Besøk Karl Johans Gate 7, 0154 Oslo
23 38 13 00 post@hkdir.no
Folkehelseinstituttet Oslo Postboks 222 Skøyen, 0213 Oslo
Besøk Sandakerveien 24, 0473 Oslo
21 07 70 00 folkehelseinstituttet@fhi.no
Helsedirektoratet Oslo Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo
Besøk Vitaminveien 4, 0483 Oslo
24 16 30 00 postmottak@helsedir.no
Høyesterett Oslo Postboks 8016 Dep, , 0030 Oslo
Besøk Høyesteretts Plass 1, , 0180 Oslo
22 03 59 73 rhk@hoyesterett.no
Kulturtanken - Den Kulturelle Skolesekken Norge Oslo Postboks 4261 Nydalen, 0401 Oslo
Besøk Gullhaug Torg 2, 0484 Oslo
22 02 59 00 post@kulturtanken.no www.kulturtanken.no
Kunsthøgskolen i Oslo Oslo Postboks 6853 St. Olavs Plass, 0130 Oslo
Besøk Fossveien 24, 0551 Oslo
22 99 55 00 post@khio.no
Miljødirektoratet Oslo Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim
Besøk Grensensvingen 7, 0661 Oslo
73 58 05 00 post@miljodir.no
Norges Forskningsråd Oslo Postboks 564, 1327 Lysaker
Besøk Drammensveien 288, 0283 Oslo
22 03 70 00 post@forskningsradet.no
Norges Idrettshøgskole Oslo Postboks 4014 Ullevål Stadion, 0806 Oslo
Besøk Sognsveien 220, 0863 Oslo
23 26 20 00 postmottak@nih.no
Norges Musikkhøgskole Oslo Postboks 5190 Majorstua, 0302 Oslo
Besøk Slemdalsveien 11, 0369 Oslo
23 36 70 00 post@nmh.no
Norsk Helsenett Sf Oslo Oslo Postboks 6123, 7435 Trondheim
Besøk Verkstedveien 1, 0277 Oslo
73 56 57 56 post@nhn.no
Norsk Utenrikspolitisk Institutt Oslo Postboks 8159 Dep., 0033 Oslo
Besøk C J Hambros Plass 2 D, 0164 Oslo
22 99 40 00 post@nupi.no www.nupi.no
Oslo Tingrett Oslo Postboks 2106 Vika, 0125 Oslo
Besøk C. J. Hambros Plass 4, 0164 Oslo
22 03 52 00 oslo.tingrett@domstol.no
Oslomet - Storbyuniversitetet Oslo Postboks 4 St.olavs Plass, Avdeling for Hr, 0130 Oslo
Besøk Pilestredet 46, 0167 Oslo
67 23 50 00 postmottak@oslomet.no www.oslomet.no
Riksrevisjonen Oslo Postboks 8130 Dep., 0032 Oslo
Besøk Storgata 16, 0184 Oslo
22 24 10 00 postmottak@riksrevisjonen.no
Statens Pensjonskasse Forvaltningsbedrift Oslo Postboks 10 Skøyen, 0212 Oslo
Besøk Verkstedveien 1, 0277 Oslo
22 24 15 00 postmottak@spk.no
Statens Sivilrettsforvaltning Oslo Postboks 8027 Dep, 0030 Oslo
Besøk Holbergs Gate 1, 0166 Oslo
22 99 13 25 post@sivilrett.no
Statistisk Sentralbyrå Oslo Postboks 8131 Dep, 0033 Oslo
Besøk Kongensgt. 6, 0153 Oslo
21 09 00 00 ssb@ssb.no
Statped Oslo Statped Postmottak, Postboks 113, 3081 Holmestrand
Besøk Sommerrogata 13, 0255 Oslo
23 30 12 00 post@statped.no
Statsbygg Oslo Postboks 8106 Dep, 0032 Oslo
Besøk Biskop Gunnerus Gate 6, 0155 Oslo
81 55 50 45 postmottak@statsbygg.no
Stortingets Administrasjon Oslo Karl Johansgt. 22, 0026 Oslo
23 31 35 19 postmottak@stortinget.no
Utdanningsdirektoratet Oslo Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo
Besøk Schweigaards Gate 15 B, 0191 Oslo
23 30 12 00 post@utdanningsdirektoratet.no
Utenriksdepartementet Oslo Postboks 8114 Dep, 0032 Oslo
Besøk 7. Juni Plass 1, 0251 Oslo
22 24 90 90 post@mfa.no
Utlendingsdirektoratet Oslo Postboks 2098 Vika, 0125 Oslo
Besøk Innspurten 11 D, 0663 Oslo
23 35 15 00 post@udi.no
Utlendingsnemnda Oslo Postboks 2108 Vika, 0125 Oslo
Besøk Stenersgata 1 B/C, 0050 Oslo
21 08 50 00 postmottak@une.no
Økokrim Oslo Postboks 2096 Vika, 0125 Oslo
Besøk C.j. Hambros Plass 2 C, 0164 Oslo
23 29 10 00 post.okokrim@politiet.no www.okokrim.no


Lærebedrifter

Navn Kommune Adresse Telefon E-post Nettsted
Aof Opplæringskontor Oslo Munkedamsveien 67, 0270 Oslo
91 88 89 69 christine.bar@aof.no www.aofok.no
Attensi as Oslo Gaustadalléen 21, 0349 Oslo
23 90 50 06 alfkar@attensi.com www.attensi.com
Bydel Stovner Oslo Karl Fossums Vei 30, 0985 Oslo
21 80 21 80 postmottak@bsr.oslo.kommune.no
Cap10 as Oslo C/O Captive as Åstadveien 14, 1396 Billingstad
Besøk Akersgata 7, 0158 Oslo
21 08 79 00 post@cap10.no
Direktoratet for Forvaltning og Økonomistyring Oslo Postboks 7154 St. Olavs Plass, 0130 Oslo
Besøk Karl Johans Gate 37, 0162 Oslo
40 00 79 97 post@dfo.no
Dnb Bank Asa Oslo Postboks 1600 Sentrum, , 0021 Oslo
Besøk Dronning Eufemias Gate 30, , 0191 Oslo
03000 benn.jorgensen@dnb.no
Eksportfinansiering Norge Oslo Postboks 1763 Vika, , 0122 Oslo
Besøk Støperigata 1, , 0250 Oslo
22 42 09 32 post@eksfin.no
Eplecheck as Oslo C/O Bjørn Djupvik, Skogliveien 3 , 3047 Drammen
Besøk Motzfeldts Gate 23, , 0561 Oslo
93 41 84 63 mikalsen@gmail.com
Evelon as Avd Oslo Oslo Brynsalléen 4, 0667 Oslo
21 41 50 00 opplaering@evelon.no
Idrettens Helsesenter as Oslo Postboks 104 Bekkelagshøgda, 1109 Oslo
Besøk Kongsveien 104, 1177 Oslo
02033 bs@idrettshelse.no
Intility as Oslo Schweigaardsgate 39, 0191 Oslo
24 10 21 01 TalentManagement@intility.no
Marcello Consulting as Oslo Gjerdrums Vei 4, 0484 Oslo
22 43 60 10 post@marcello.no
Move as Oslo Postboks 9252 Grønland, 0134 Oslo
Besøk Christian Krohgs Gate 16, 0186 Oslo
66 77 99 00 von@move.no
Norges Vassdrags- og Energidirektorat Oslo Postboks 5091 Majorstuen, 0301 Oslo
Besøk Middelthuns Gate 29, 0368 Oslo
22 95 95 95 nve@nve.no
Norsk Sykepleierforbund Oslo Postboks 456 Sentrum, 0104 Oslo
Besøk Tollbugata 22, 0152 Oslo
99 40 24 09 post@sykepleierforbundet.no
Orange Business Services As Oslo Postboks 4488 Nydalen, 0403 Oslo
Besøk Lørenfaret 1, 0580 Oslo
40 00 41 00 post@basefarm.no
Oslo Kommune Helseetaten Oslo Postboks 4716, 0182 Oslo
Besøk Storgata 51, 0182 Oslo
23 16 80 80 postmottak@hel.oslo.kommune.no
Oslo Kommune Velferdsetaten Oslo Postboks 30 Sentrum, 0101 Oslo
Besøk Storgata 51, 0182 Oslo
23 16 80 80 postmottak@vel.oslo.kommune.no
Redpill Linpro as Oslo Universitetsgata 2, 0165 Oslo
hr@redpill-linpro.com https://www.redpill-linpro.com
Sagene Data as Larvik Kalliåsen 23, 3280 Tjodalyng
92 81 96 07 torger@sagenedata.no
Schibsted Products & Technology As Oslo Postboks 490 Sentrum, , 0105 Oslo
Besøk Akersgata 55, , 0180 Oslo
23 10 66 00 fredrik.stave@schibsted.com schibsted.com
Sopra Steria As Oslo Postboks 1172, 0107 Oslo
Besøk Biskop Gunnerus Gate 14 A, 0185 Oslo
22 57 56 00 firmapost@steria.no
Specsavers Norway As Oslo Postboks 788 Sentrum, 0106 Oslo
Besøk Universitetsgata 1, 0164 Oslo
48 30 90 40 contact@no.specsavers.com www.specsavers.no
Spir Oslo As Oslo Postboks 106 Økern, V/ Maren Berg Kristoffersen , 0509 Oslo
Besøk Spireaveien 8, 0580 Oslo
90 06 77 77 post@spiroslo.no www.karea-varbas.no
Statens Legemiddelverk Oslo Postboks 240 Skøyen, 0213 Oslo
Besøk Grensesvingen 26b, 0663 Oslo
22 89 77 00 post@legemiddelverket.no
Stiftelsen Pilar Kompetansetjenesten Oslo Postboks 4623 Nydalen, 0405 Oslo
Besøk Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo
22 58 60 00 mail@r-bup.no
Ude - Bjerke Videregående Skole Oslo Postboks 10 Linderud, 0517 Oslo
Besøk Statsråd Mathiesens Vei 25, 0594 Oslo
23 46 85 40 postmottak.Bjerke.vgs@osloskolen.no
Ude - Bjørnholt Videregående Skole Oslo Slimeveien 17, 1275 Oslo
23 46 36 00 postmottak.Bjornholt.vgs@osloskolen.no bjornholt.vgs.no
Ude - Etterstad Videregående Skole Oslo Etterstadsletta 5, 0660 Oslo
23 46 70 70 postmottak.Etterstad.vgs@osloskolen.no
Ude - Foss Videregående Skole Oslo Steenstrups Gate 20, 0554 Oslo
23 22 67 70 postmottak.foss.vgs@osloskolen.no
Ude - Fyrstikkalleen Skole Oslo Postboks 6127 Etterstad, , 0602 Oslo
Besøk Fyrstikkalléen 21, , 0661 Oslo
23 46 37 00 postmottak.fyrstikkalleen@osloskolen.no
Ude - Hellerud Videregående Skole Oslo Postboks 15 Tveita, 0617 Oslo
Besøk Wilhelm Stenersens Vei 6, 0671 Oslo
22 76 05 00 postmottak.Hellerud.vgs@osloskolen.no
Ude - Hersleb Videregående Skole Oslo Herslebs Gate 20 B, 0561 Oslo
23 46 41 00 postmottak.Hersleb.vgs@osloskolen.no
Ude - Holtet Videregående Skole Oslo Postboks 56 Bekkelagshøgda, 1109 Oslo
Besøk Ekebergveien 124, 1178 Oslo
23 16 51 70 postmottak.Holtet.vgs@osloskolen.no
Ude - Jordal Skole Oslo Strømsveien 40, 0657 Oslo
23 24 23 50 postmottak.Jordal@osloskolen.no
Ude - Kongshavn Videregående Skole Oslo Kongsveien 30, 0193 Oslo
23 38 15 00 postmottak.Kongshavn.vgs@osloskolen.no
Ude - Kuben Yrkesarena Oslo Postboks 6561 Etterstad, 0606 Oslo
Besøk Kabelgaten 10-12, 0580 Oslo
23 46 57 00 postmottak.kuben.yrkesarena@osloskolen.no kuben.oslo.no
Ude - Lambertseter Videregående Skole Oslo Cecilie Thoresens Vei 6, 1153 Oslo
22 76 78 00 postmottak.lambertseter.vgs@osloskolen.no https://lambertseter.vgs.no
Ude - Oslo Handelsgymnasium Oslo Postboks 2474 Solli, 0202 Oslo
Besøk Parkveien 65, 0254 Oslo
22 12 92 50 postmottak.ohg.vgs@osloskolen.no
Ude - Oslo Voksenopplæring Rosenhof Oslo Dynekilgata 10, 0569 Oslo
22 38 77 00 postmottak.Rosenhof.oslovo@osloskolen.no
Ude - Ullern Videregående Skole Oslo Ullernchausséen 66, 0379 Oslo
22 51 79 00 postmottak.ullern.vgs@osloskolen.no
Ude - Utdanningsetaten Oslo Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo
Besøk Grensesvingen 6, 0663 Oslo
21 80 21 80 postmottak@osloskolen.no
Zetadisplay Norway As Oslo Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
22 54 50 60 info@prontotv.no