Kontaktinformasjon til tilbydere av innholdsproduksjonsfaget

Tilbake til oversikt over programområder

Opplæringskontor og medlemsbedrifter

Navn Kommune Adresse Telefon E-post Nettsted
Oppl. Senteret for Visuell Kommunikasjon Oslo Stanseveien 9, 0975 Oslo
93 49 32 80 post@opplaringssenteret.no
4 1/2 Film as Oslo Storgata 5, 0155 Oslo
40 00 63 28 vigdis@fourandahalf.no
Aksell As Oslo Postboks 144 Torshov, 0412 Oslo
Besøk Bygg B Sandakerveien 24c, Myrens Verksted 1a, 0473 Oslo
22 79 95 00
Aller Media as Oslo Postboks 1169 Sentrum, 0107 Oslo
Besøk Stenersgt. 2, 0107 Oslo
21 30 11 74 post@aller.no
Babusjka as Oslo Sagveien 21 C, 0459 Oslo
22 35 00 92 post@babusjka.no
Bøk Oslo as Oslo Tåsenveien 71, 0873 Oslo
22 98 98 98 philip@quesnay.com
Chew As Oslo Nordseterveien 31b, 1176 Oslo
91 76 98 45 mano@chew.as
Coop Norge Sa Oslo Postboks 21 Haugenstua, 0915 Oslo
Besøk Østre Aker Vei 264, 0977 Oslo
22 89 95 95 merete.lauerud.holsted@coop.no
Dagens Næringsliv as Oslo Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo
Besøk Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
22 00 10 00 trond.sundnes@dn.no
Deli De Luca Norge As Oslo Postboks 298 Skøyen, 0213 Oslo
Besøk Karenslyst Allé 12, 0278 Oslo
24 11 34 11 aina.maarud@norgesgruppen.no
Estate Media as Oslo Rådhusgata 26, 0151 Oslo
21 90 10 00 info@estatemedia.no
Fantefilm As Oslo Henrik Ibsens Gate 28, 0255 Oslo
90 54 38 94 caroline@fantefilm.no
Filmreaktor As Oslo Thorvald Meyers Gate 2a, 0555 Oslo
22 35 02 10 hei@filmreaktor.no
Forandringsfabrikken Stiftelse Oslo Peder Claussøns Gate 2, 0165 Oslo
95 08 24 01 ida@forandringsfabrikken.no
Fortress Reklamebyrå as Oslo Ivan Bjørndals Gate 34, 0472 Oslo
22 12 99 30 tom@fortress.no
Fotograf Jarle Nyttingnes Bærum Stasjonsveien 31, 0772 Oslo
Besøk Odd Nansenvei 23, 1360 Fornebu
90 85 50 83 jarle@nyttingnes.no
Fus! as Oslo Mølleparken 4, , 0459 Oslo
91 53 48 46 post@fus.tv
Geelmuyden Kiese as Oslo Sommerrogata 13-15, 0255 Oslo
48 18 88 00 oslo@geelmuyden-kiese.no
Hai Interaktiv as Oslo Postboks 5872 Majorstuen, 0308 Oslo
Besøk Rosenborggata 19, 0356 Oslo
23 20 42 00 bjorn@haiinteraktiv.no
Hocus Focus as Oslo Sandakerveien 24 C Bygg D Inngang D9, 0473 Oslo
23 12 18 00 lene@hocusfocus.no
Hør as Avd Oslo Oslo Sognsveien 75f, 0855 Oslo
92 24 48 43 janne@hoer.no
Keep Casting As Oslo Arbeidersamfunnets Plass 1, 0181 Oslo
40 07 89 36 kari@keepcasting.no
Kikkut Kommunikasjon as Oslo Akersgata 32, 0180 Oslo
99 22 19 85 post@kikkut.no
Klassekampen as Oslo Postboks 9257 Grønland, 0134 Oslo
Besøk Grønland 4, 0188 Oslo
21 09 30 00 klassekampen@klassekampen.no
Kolonihaven Studio as Oslo Hausmannsgt. 6, 0186 Oslo
22 36 03 00 cf@kolonihaven.no
Konsis Grafisk As Oslo Økernveien 121, 0579 Oslo
23 24 34 00 andre@konsis.no
Link Mobility as Oslo Langkaia 1, 0150 Oslo
22 99 44 00 post@linkmobility.com
M51 Marketing as Oslo Støperigata 2, 0250 Oslo
99 36 14 87 Kontakt@m51.no
Making Waves as Oslo Kristian Iv's Gate 13, 0164 Oslo
22 20 60 20 post@makingwaves.no
Manus as Oslo Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo
Besøk Akersgata 55, 0180 Oslo
95 52 03 54 hallo@manus.no
Media Performance as Oslo St. Olavs Plass 2, 0165 Oslo
21 56 66 60 post@mediaperformance.no www.mediaperformance.no
Nhst Media Group as Oslo Postboks 1182, 0107 Oslo
Besøk Christian Krohgs Gate 16, 0186 Oslo
22 00 10 00 frank.jensen@nhst.no
Norsk Rikskringkasting As Oslo Postboks 8500 Majorstuen, 0340 Oslo
Besøk Bjørnstjerne Bjørnsons Plass 1, 0340 Oslo
23 04 70 00 gro.stenvik@nrk.no
Nucleus As Oslo Wergelandsveien 7, 0167 Oslo
23 36 61 20 kommunikasjon@nucleus.no
Oslo Kommune Utviklings- og Kompetansesetaten Oslo Postboks 6538 Etterstad, 0606 Oslo
Besøk Grensesvingen 6, 0606 Oslo
21 80 21 80 postmottak@uke.oslo.kommune.no
Plan-B as Oslo Maridalsveien 87, , 0461 Oslo
23 12 20 90 post@plan-b.no
Pravda as Oslo Mølleparken 4, 0459 Oslo
22 59 77 00 mail@pravda.no
Rabagast Film As Oslo Myrens Verksted 1a Inngang D7, 0473 Oslo
99 49 86 03 kyrill@rabagstfilm.no
Racecar as Oslo Postboks 5060 Majorstua, Pilestredet 75 C, 0301 Oslo
Besøk Pilestredet 75c, 0354 Oslo
22 60 74 00 anders@racecar.no www.racecar.no
Redink as Oslo Postboks 1169 Sentrum, 0107 Oslo
Besøk Karvesvingen 1, 0579 Oslo
90 15 10 00 per@redink.no
Rekom Norge as Avd Oslo Oslo , 0182 Oslo
Besøk Torggata 16, , 0182 Oslo
93 26 99 80 magnus.aspelin@rekomgroup.com
Schjærven Reklamebyrå as Oslo Postboks 1186 Sentrum, 0107 Oslo
Besøk Bygdøy Allé 23, 0262 Oslo
23 08 65 00 resepsjon@schjarven.no
Siste Skrik Kommunikasjon as Oslo Postboks 5343 Majorstua, 0304 Oslo
Besøk Sørkedalsveien 31, 0369 Oslo
22 59 08 50 tine@sisteskrik.no
Spir Arbeidsinkludering As Oslo Postboks 106, Økern, 0509 Oslo
Besøk Spireaveien 8, 0580 Oslo
90 06 77 77 post@spiroslo.no
Spis Deg Fri as Oslo Wilhelm Færdens Vei 4a, , 0361 Oslo
90 08 01 15 irinairina@gmail.com
Stiftelsen Lo Media Oslo Pb 8964 Youngstorget, 0028 Oslo
Besøk Storgata 33 A, 0184 Oslo
23 06 33 60 firmapost@lomedia.no www.lomedia.no
Thomashawk as Oslo Pilestredet 75c, , 0354 Oslo
97 97 27 87 thomas.andersen@thomashawk.no
Trigger Oslo as Oslo Torggata 15, 0181 Oslo
97 73 59 95 post@trigger.no
Try as Oslo Øvre Slottsgate 8, 0157 Oslo
22 40 05 00 try@try.no
Try Opt as Oslo Øvre Slottsgate 8, , 0157 Oslo
93 49 47 04 christian@tryfilm.no
Try Råd As Oslo Øvre Slottsgate 8, , 0157 Oslo
95 85 08 50 post@try.no
Tv 2 Skole as Oslo Nydalsveien 12a, 0484 Oslo
22 40 46 66 yno@tv2.no
Ude - Utdanningsetaten Oslo Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo
Besøk Grensesvingen 6, 0663 Oslo
21 80 21 80 postmottak@osloskolen.no
Verdens Gang as Oslo Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo
Besøk Akersgt 55, 0180 Oslo
22 11 40 40
Vi Er Oss As Oslo Åkebergveien 36a, 0650 Oslo
90 67 69 93 nicolaj@vieross.no
Yellow Banana as Oslo Sagveien 21, 0459 Oslo
98 61 11 15 ola@yellowbanana.no
Opplæringskontoret for Statlige Virksomheter Oslo Lørenfaret 1c, 0585 Oslo
Besøk Økern Portal, Lørenfaret 1c, 0585 Oslo
40 00 79 97 okstat@dfo.no
Arbeids- og Velferdsetaten Oslo Postboks 354, 8601 Mo i Rana
Besøk Fyrstikkalléen 1, 0661 Oslo
21 07 00 00 post@nav.no
Arkitektur og Designhøgskolen i Oslo Oslo Postboks 6768 St. Olavs Plass, 0130 Oslo
Besøk Maridalsveien 29, 0130 Oslo
22 99 70 00 info@aho.no
Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet Oslo Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøk Fredrik Selmers Vei 3, 0663 Oslo
46 61 50 00 postmottak@bufdir.no
Digitaliseringsdirektoratet Oslo Postboks 1383 Vika, 0114 Oslo
Besøk Lørenfaret 1c, 0580 Oslo
22 45 10 00 postmottak@digdir.no
Helsedirektoratet Oslo Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo
Besøk Vitaminveien 4, 0483 Oslo
24 16 30 00 postmottak@helsedir.no
Kultur- og Likestillingsdepartementet Oslo Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøk Grubbegata 1, 0179 Oslo
22 24 90 90 postmottak@kud.dep.no
Kunsthøgskolen i Oslo Oslo Postboks 6853 St. Olavs Plass, 0130 Oslo
Besøk Fossveien 24, 0551 Oslo
22 99 55 00 post@khio.no
Miljødirektoratet Oslo Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim
Besøk Grensensvingen 7, 0661 Oslo
73 58 05 00 post@miljodir.no
Nokut - Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanning Oslo Postboks 578, 1327 Lysaker
Besøk Drammensveien 288, 0283 Oslo
21 02 18 00 postmottak@nokut.no
Norges Forskningsråd Oslo Postboks 564, 1327 Lysaker
Besøk Drammensveien 288, 0283 Oslo
22 03 70 00 post@forskningsradet.no
Norsk Filminstitutt Oslo Postboks 482 Sentrum, 0105 Oslo
Besøk Filmens Hus Dronningens Gate 16, 0152 Oslo
22 47 45 00 post@nfi.no
Patentstyret Oslo Postboks 4863 Nydalen, 0422 Oslo
Besøk Sandakerveien 64, 0484 Oslo
22 38 73 00 mail@patentstyret.no
Skatteetaten Oslo Postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo
Besøk Fredrik Selmersvei 4, 0663 Oslo
22 07 70 00 skattedirektoratet@skatteetaten.no
Språkrådet Oslo Postboks 1573 Vika, 0118 Oslo
Besøk Observatoriegata 1b, 0254 Oslo
22 54 19 50 post@sprakradet.no


Lærebedrifter

Navn Kommune Adresse Telefon E-post Nettsted
Avia Produksjon as Oslo Postboks 25 Sagene, 0415 Oslo
Besøk Stockfleths Gate 51a, 0461 Oslo
24 02 20 07 post@aviaprod.no
Brusjan As Oslo Sandakerveien 52, 0477 Oslo
97 70 41 99 oivind@brusjan.no
Direktoratet for Forvaltning og Økonomistyring Oslo Postboks 7154 St. Olavs Plass, 0130 Oslo
Besøk Karl Johans Gate 37, 0162 Oslo
40 00 79 97 post@dfo.no
Evelon as Avd Oslo Oslo Brynsalléen 4, 0667 Oslo
21 41 50 00
Jon Marius Nilsson Oslo Malerhaugveien 34 B, 0661 Oslo
Besøk Schweigaards Gate 34 D, 0191 Oslo
41 04 20 45 jonmariusnilsson@gmail.com
Lucky View as Oslo Sandakerveien 52 , 0477 Oslo
Besøk Sandakerveien 52, 0477 Oslo
92 04 07 50 mikkel@luckyview.no
Oppl. Senteret for Visuell Kommunikasjon Oslo Stanseveien 9, 0975 Oslo
93 49 32 80 post@opplaringssenteret.no
Oslo's Fotostudio As Oslo Schweigaards Gate 34b, 0191 Oslo
41 75 53 53 hanrune@hanrune.no
Trippel-M Levende Bilder as Oslo Konows Gate 5, , 0192 Oslo
21 67 22 22 post@trippelm.no
Vjus As Oslo Torggata 9a, 0181 Oslo
41 50 99 77 anders@vjus.no
Willy Nikkers as Oslo Pilestredet 75d, , 0354 Oslo
90 55 03 14 jeanette@willynikkers.no