Kontaktinformasjon til tilbydere av portørfaget

Tilbake til oversikt over programområder


Lærebedrifter

Navn Kommune Adresse Telefon E-post Nettsted
Diakonhjemmet Sykehus as Oslo Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo
Besøk Diakonveien 12, 0370 Oslo
22 45 15 00 postmottak@diakonsyk.no
Lovisenberg Diakonale Sykehus as Oslo Postboks 4970 Nydalen, 0440 Oslo
Besøk Lovisenberggt. 17, 0440 Oslo
23 22 50 00 post@lds.no www.lds.no
Oslo Universitetssykehus Hf Oslo Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo
Besøk Kirkeveien 166, 0450 Oslo
22 11 80 80 post@oslo-universitetssykehus.no