Kontaktinformasjon til tilbydere av ambulansefaget

Tilbake til oversikt over programområder

Opplæringskontor og medlemsbedrifter

Navn Kommune Adresse Telefon E-post Nettsted
Ambulansefagets Opplæringskontor Oslo Kirkeveien 166, 0424 Oslo
Besøk Kirkeveien 166, Bygg 30 Ullevåll, 0450 Oslo
23 02 72 34 uxpomm@ous-hf.no
Oslo Universitetssykehus Hf - Brobekk Ambulanse Oslo Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo
Besøk Brobekkveien 86, 0582 Oslo
Oslo Universitetssykehus Hf - Prinsdal Ambulanse Oslo Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo
Besøk Nedre Prinsdals Vei 79, 1263 Oslo
Oslo Universitetssykehus Hf - Sentrum Ambulanse Oslo Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo
Besøk Storgata 40, 0182 Oslo
Oslo Universitetssykehus Hf - Smedstad Ambulanse Oslo Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo
Besøk Viggo Hansteens Vei 26, 0376 Oslo
Oslo Universitetssykehus Hf - Ullevål Ambulanse Oslo Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo
Besøk Kirkeveien 166, 0450 Oslo


Lærebedrifter

Navn Kommune Adresse Telefon E-post Nettsted
Ambulansefagets Opplæringskontor Oslo Kirkeveien 166, 0424 Oslo
Besøk Kirkeveien 166, Bygg 30 Ullevåll, 0450 Oslo
23 02 72 34 uxpomm@ous-hf.no