Kontaktinformasjon til tilbydere av rørleggerfaget

Tilbake til oversikt over programområder

Opplæringskontor og medlemsbedrifter

Navn Kommune Adresse Telefon E-post Nettsted
Ror Rørleggerbedriftenes opplæringskontoret - Romerike Lillestrøm Industriveien 3, 2020 Skedsmokorset
99 69 96 13 ragnhild@ror-romerike.no
Rajab Vvs as Oslo Lakkegata 17, , 0187 Oslo
95 55 15 53 rorleggeren1@hotmail.com
Rørentreprenørenes O.k - Oslo og Omegn Oslo Eikenga 13, 0579 Oslo
23 17 38 10 helge@ref.no
2 Rørleggere As Oslo Strømsveien 266, 0668 Oslo
22 30 56 40 nina@2rorleggere.no
24 7 Rørleggervakten as Oslo Kabelgata 37, 0580 Oslo
40 06 66 46 post@247rorleggervakten.no www.247rorleggervakten.no
24t Rørservice as Oslo Allergotvegen 17b, C/O Trippel-R (bøgh), 2053 Jessheim
Besøk Nedre Skøyen Vei 11, 0276 Oslo
90 28 32 06 andre@24ror.no
Andenæs Vvs as Oslo St Halvardsg 33 C, 0192 Oslo
22 08 05 00 firmapost@andenes.no
Andresen og Sønn as Oslo Nils Hansens Vei 14, 0667 Oslo
22 22 13 04 post@andresenogsonn.no
Assemblin as Avd Oslo Oslo Postboks 354 Økern, 0513 Oslo
Besøk Brobekkveien 80, 0582 Oslo
22 91 74 00 post@assemblin.no
Bad & Rørservice as Oslo Mørtelverksbakken 19, , 0580 Oslo
40 39 90 13 rorserviceAS@outlook.com
Bergersen Vvs as Oslo Kingos Gate 9, 0457 Oslo
90 11 60 98
Bjerke Rør as Oslo Postboks 6286 Etterstad, 0603 Oslo
Besøk Stanseveien 25, 0976 Oslo
92 81 82 76 kalle@bj-r.no
Bn Rør Service as Oslo Bn Rør Service as /Co Easy Accounting, Ensjøveien 10, 0655 Oslo
Besøk Ensjøveien 10, 0665 Oslo
46 63 34 55 post@bnror.no
Br Bastiansen Vvs Bygg Entreprenør as Oslo Frysjaveien 35, 0884 Oslo
96 91 57 55 bjorn@bastiansenvvs.com
Bravas Engineering as Oslo Kabelgata 1, 0580 Oslo
23 20 23 20 rolf.berget@bravasengineering.no
Bravida Norge as Avd Oslo Vvs Oslo Postboks 313 Økern, 0511 Oslo
Besøk Østre Aker Vei 90, 0596 Oslo
oslo@bravida.no
Brødrene Larsen Vvs as Oslo Haugerudveien 24, , 0674 Oslo
22 30 86 00 roy@brlarsenvvs.no
C M Mathiesen & Co as Oslo Postboks 6478 Etterstad, 0605 Oslo
Besøk Brynsengveien 5, 0667 Oslo
22 07 19 00 cmm@cmmathiesen.no
Caverion Norge as Avd Oslo Prosjekt Oslo Postboks 6260 Etterstad, 0603 Oslo
Besøk Østensjøveien 34, 0667 Oslo
22 87 40 00 kristine.wendt@caverion.com
Christiania Rørleggerbedrift as Oslo Strømsveien 131, 0663 Oslo
22 72 09 09 mia@crb.no
Christiania Rørleggerbedrift Vest as Oslo Hoffsveien 11 Oppgang B, 0275 Oslo
91 71 49 16 vidar.skagestad@crb.no
Comfort Bryn as Oslo Østensjøveien 60, 0667 Oslo
22 76 15 70 bryn@comfort.as
Comfort Lambertseter as Oslo Raschs Vei 40, 1153 Oslo
23 16 89 50 lambertseter@comfort.as
Comfort Storo as Oslo Grefsenvn. 56, 0487 Oslo
23 40 10 40 fyen@comfort.as
Cr Mesterrør Oslo Rabbeveien 4, 0580 Oslo
41 72 80 80 post@crmesterror.no
Direkte Rørservice as Oslo Høyboveien 2, 0198 Oslo
93 81 70 00 lasse@direkterorservice.no
Døgnvakta as Oslo Brobekkveien 80, 0582 Oslo
22 19 80 80 post@dognvakta.no
Ekeberg Varme & Sanitær as Oslo Enebakkveien 304, 1188 Oslo
48 21 25 33 ingar@ekebergvvs.no
Eriksen & Jensen as Oslo Postboks 158 Kjelsås, 0411 Oslo
Besøk Frysjaveien 33 D, 0884 Oslo
22 02 12 00 postmaster@ejas.no
Fix Rør as Oslo Ryensvingen 11 E, 0680 Oslo
91 73 08 85 post@fixror.no
Flexirørservice as Oslo Maridalsveien 128 A, 0461 Oslo
99 55 41 09 flexiservice@getmail.no
Flush Vvs as Oslo Lilleakerveien 25, 0283 Oslo
23 33 07 53 post@flush-vvs.no
Flyt Rør as Oslo Oppsalstubben 7a, 0685 Oslo
99 33 55 55 lars@flytror.no
Fossum & Kristiansen as Oslo Postboks 41, 0623 Oslo
Besøk Ole Deviks Vei 48, 0668 Oslo
91 66 33 33 hans-erik@fossum.as
Førland Rør as Oslo Rektorhaugen 23, 0876 Oslo
Besøk Sandstuveien 70, 0680 Oslo
98 08 47 00 post@forlandror.no
Gk Rør Oslo as Oslo Postboks 70 Bryn, 0611 Oslo
Besøk Ryenstubben 12, 0679 Oslo
23 37 96 40 post.roroslo@gk.no
Grorud Rørlegger- Service as Oslo Pastor Blaauws Vei 16, 0962 Oslo
96 91 28 56 marius@ghs.no
H & H Rør as Oslo Alfaset 3. Industrivei 8, 0668 Oslo
90 14 32 36 hhrorlegger@gmail.com
H2o Vvs Service as Oslo Nylænde 17, , 1154 Oslo
45 97 10 88 ebratbakken@hotmail.com
Hagen Vvs as Oslo Eikenga 11, 0579 Oslo
22 65 96 10 hagenvvs@online.no
Hans Haugerud as Oslo Lindemans Gate 2, 0267 Oslo
23 08 41 41 post@hanshaugerud.no
Hertzberg Varmeteknikk as Oslo Huldreveien 11, 0781 Oslo
22 14 35 03 hvt@hvt.no
Holm Vvs as Oslo Ole Deviks Vei 4, 0666 Oslo
47 39 51 41 post@holmvvs.no
Hr Rør as Oslo Caspar Storms Vei 14, 0664 Oslo
21 05 30 80 anders.henriksen@hr-ror.no
Håkonrune Rør as Oslo Etterstadgata 15, 0658 Oslo
22 19 54 55 firmapost@hakonrune.no
Ign Vvs as Oslo Brynsveien 3, 0667 Oslo
46 36 77 11 post@ignas.no
Ing. Knut Larsen as Aut Rørleggermester Oslo Sørkedalsveien 238, 0754 Oslo
22 13 18 20 thomas@knutlarsen.no
Jørstad Einar Rørleggermester as Oslo Vidars Gate 2, 0452 Oslo
90 95 09 09 post@einarjorstad.no
K/S Rør as Oslo Sandakerveien 98, 0484 Oslo
22 22 94 00 ksror@ksror.no
Kbo as Oslo Malerhaugveien 15, 0661 Oslo
23 89 84 37 ft@kbo.as
Kemconsult as Oslo Linjeveien 47, , 1087 Oslo
47 70 43 02 tony@kemconsult.no
Komplett Rørservice as Oslo Dannevigsveien 5, 0463 Oslo
22 38 06 00 post@krs.no
Martinsen & Brodahl as Oslo Schweigaardsgt. 58, 0656 Oslo
22 19 44 30 terje@martinsenbrodahl.no
Martinsen Harry as Oslo Hammerstads Gate 5, 0363 Oslo
22 46 55 60 post@harry-martinsen.no
Melba Vvs as Oslo Tvetenveien 30 B, 0666 Oslo
92 28 81 40 pal@melbavvs.no
Mercur Vvs as Oslo Eikenga 11, , 0579 Oslo
98 21 97 53 helge@mercurvvs.no
Mester-Rør Vvs as Oslo Bedriftsveien 6, 0950 Oslo
92 05 18 35 robin@mester-ror.no
Mithassel Ingeniør og Rørleggerbedrift as Oslo Tåsenveien 26, 0853 Oslo
22 23 71 16 anders@mithassel.no
Myrer Vvs as Oslo Bentsebrugata 13 F, 0476 Oslo
95 26 62 90 bjorn@myrervvs.no
Nm Rør as Oslo Enebakkveien 292, 1188 Oslo
46 76 30 30 lars@nmror.no
Nordre Aker Rør as Oslo Postboks 127, 0411 Oslo
Besøk Frysjaveien 27 A, 0884 Oslo
91 19 86 97 post@naras.no
Nordstrand Rør as Oslo Professor Birkelands Vei 24 A, 1081 Oslo
91 74 89 41 post@nordstrandror.no
Nore Vvs as Oslo Sandstuveien 52, 1184 Oslo
22 75 20 20 espen@norevvs.no
Norges Rørleggerbedrift as Oslo Brobekkveien 104 B, 0582 Oslo
92 26 52 50 post@nrbas.no
Norsk Rørservice As Oslo Welhavens Gate 18, 0350 Oslo
22 12 00 01 post@norskrorservice.no
Optimal Vvs & Bygg as Oslo Ensjøveien 10 A, 0655 Oslo
93 42 98 27 ftovb@outlook.com
Oslo Akershus Rørleggerbedrift as Oslo Ole Deviks Vei 38, 0668 Oslo
22 07 66 90 post@oar.no
Oslo Rør & Sanitær as Oslo Johan Scharffenbergsvei 91, 0694 Oslo
40 00 99 09 post@oslors.no
Oslo Rørservice as Oslo Mekanikerveien 22, , 0683 Oslo
Besøk Sandakerveien 24c, , 0473 Oslo
46 54 29 08 nldk87@gmail.com
Oslo Vvs-Service as Oslo Brobekkvei 80, 0583 Oslo
22 63 15 30 post@oslovvs.no
Proff Rørservice as Oslo Østre Aker Vei 215, , 0975 Oslo
47 47 38 04 jo@proror.no
Ringen Rørservice as Oslo Brobekkveien 114, 0582 Oslo
41 22 52 75 service@ringenror.no
Ringside Rørleggerbedrift as Oslo Geitmyrsveien 52 B, 0455 Oslo
22 06 89 00 firmapost@ringside.no
Ryen Vvs as Oslo Vårveien 51, 1182 Oslo
91 71 15 75 to@ryenvvs.no
Rørentreprenøren As Oslo Ole Deviks Vei 44, 0668 Oslo
96 20 20 12 peranders@rorentreprenoren.no
Rørlegger og Bolig Konsulenten as Oslo Stølsvegen 7a, 0590 Oslo
95 70 08 90 post@robko.no
Rørlegger Sentralen as Oslo Brobekkveien 40, 0598 Oslo
23 03 54 00 gunnar@rorleggersentralen.no
Rørleggeren Oslo as Oslo Østensjøveien 43, , 0667 Oslo
94 08 99 56 joakim@roslo.no
Rørleggerhuset as Oslo Frysjaveien 35, 0884 Oslo
40 08 40 40 post@rorleggerhuset.no
Rørleggermester Torstein Solli as Oslo Ragna Nielsens Vei 28, 0592 Oslo
48 00 01 00 torstein.solli@getmail.no
Rørleggertjenesten as Oslo Ekebergveien 312, 1166 Oslo
22 28 90 98 tore@rorleggertjenesten.no
Rørleggervakta as Oslo Låveveien 33, 0682 Oslo
23 12 65 50 jan@rorleggervakta.no
Rørpartner Varme & Sanitær as Oslo Turbinveien 28, 0195 Oslo
22 19 20 95 post@rorpartner-vvs.no
Rørteknikk Vvs as Oslo Ståfjæra 28, 0975 Oslo
22 72 24 00 post@rorteknikk.no
Rørverket as Oslo Ravnkroken 1 F, 1254 Oslo
95 46 63 61 jon@rorverket.no
Sanitær og Varmevakta as Oslo Sinsenterrassen 10, 0574 Oslo
22 25 86 30 kh@sanvarm.no
Sl's Rørservice as Oslo Brolandsveien 17, , 0980 Oslo
46 76 79 79 staale@slsrorservice.no
Sprinklerteknikk as Oslo Postboks 235 Økern, 0510 Oslo
Besøk Haslevangen 45 C, 0580 Oslo
23 17 22 70
Stor-Oslo Rørleggerservice as Oslo Haslevangen 45 B, 0579 Oslo
22 72 44 72 heede@online.no
Søstrene Amundsen Rørleggerbedrift as Oslo Trondheimsveien 170, 0570 Oslo
22 22 58 40 post@bramundsen.no
Saaliti Vvs Oslo Dr. Dedichens Vei 122, , 0675 Oslo
22 15 85 00 post@saaliti.no
Telemark Rør as Oslo Stålfjæra 12, 0975 Oslo
90 81 21 66 post@trvv.no
Tore Orvei as Autorisert Rørleggerbedrift Oslo Ryensvingen 15, 0680 Oslo
22 32 35 14 post@orvei.no
Total Vvs as Oslo Tvetenveien 4, 0661 Oslo
22 64 19 00 sverre@total-vvs.no
Trygg Vvs as Oslo Brobekkveien 80 A, 0582 Oslo
Besøk Nydalen Allè 27, 0484 Oslo
97 99 33 20 post@tryggvvs.no
Tt Vvs Engineering as Oslo Jerikoveien 20, , 1067 Oslo
40 18 51 23 thomas@ttvvsengineering.no
Utgår-Km Rørservice as Lørenskog Rødovre Vei 17a, 1474 Lørenskog
22 32 81 81 post@kmrorservice.no
Vangsøy Rørteknikk as Oslo Etterstadgata 11c, 0658 Oslo
97 19 62 18 jonas@vangsoy.no
Vann-Teknikk as Oslo Kjølbergg 9, 0653 Oslo
22 57 80 90 post@vann-teknikk.no
Vatek Varme og Energiteknikk as Oslo Postboks 186 Kjelsås, 0411 Oslo
Besøk Grefsenveien 126, 0884 Oslo
22 15 02 33 svein.born@vatek.no
Vinderen Rør as Oslo Slemdalsveien 72, 0373 Oslo
22 28 52 22 post@vinderenror.no
Voler as Oslo Ryensvingen 15, , 0680 Oslo
90 59 23 91 voleras@ebilag.com
Vvs Engineering as Oslo Sandstuveien 70 A, 0680 Oslo
23 03 01 00 service@vvsengineering.no
Vvs Gruppen as Oslo Ravnåsveien 1, 1254 Oslo
22 04 04 06 jan@vvsgruppen.no
Vvs Kontakten as Oslo Enebakkveien 302 A, 1188 Oslo
47 47 38 04 jo@vvskontakten.no
Østensjø Rør as Oslo Ulsrudveien 20, , 0690 Oslo
40 05 00 54 alex@ostensjoror.no
Østlandske Vvs as Oslo Karihaugveien 89, 1086 Oslo
64 84 59 60 helge@ostlandskevvs.no