Kontaktinformasjon til tilbydere av malerfaget

Tilbake til oversikt over programområder

Opplæringskontor og medlemsbedrifter

Navn Kommune Adresse Telefon E-post Nettsted
Malermestrenes Opplæringskontor Oslo Oslo Postboks 5492 Majorstuen, 0305 Oslo
Besøk Middelthunsgate 27, 0368 Oslo
22 65 68 68 oppl@moko.no www.malermestreneioslo.no
Academica Malerentreprenøren as Oslo Lørenvangen 23, 0585 Oslo
23 06 78 90 post@acadimica-as.no
Alliero as Oslo Postboks 4681 Nydalen, 0405 Oslo
Besøk Nydalsveien 30 B, 0484 Oslo
23 26 54 00 post@alliero.no
Andersson & Kjærnsmo as Oslo Nedre Rommen 5, 0988 Oslo
22 10 86 10 henrik.syvertsen@akgulv.no
Artea Malermester as Oslo Strømsveien 266, 0668 Oslo
22 30 58 08 post@artea.no
As Rehabil Oslo Postboks 46 Kalbakken, 0901 Oslo
Besøk Østre Aker Vei 206 F, 0975 Oslo
22 82 10 30 isabelle.wilt@rehabil.no www.rehabil.no
Best Totalentreprenør as Oslo Østre Aker Vei 205, 0975 Oslo
22 71 50 60 kontor@besttotal.no
Betonma Rehabilitering A Oslo Garver Ytteborgs Vei 96, 0977 Oslo
41 44 14 84 astrit@betonma.no
Bjørn Simonsen & Sønn as Oslo Schleppegrellsg 7, 0556 Oslo
Besøk Schleppegrellsg 7, 0566 Oslo
23 12 23 90 malermester@bjorn-simonsen-sonn.no
Christiania Malerbedrift as Oslo Nøkleveien 15, 0689 Oslo
Besøk Storgaten 32 , 0184 Oslo
46 88 89 99 post@cmbas.no
Front Entreprenør as Oslo Smalvollveien 26-28, 0667 Oslo
23 03 94 80 nils@frontent.no
Hunvik & Co as Oslo Biskop Jens Nilssøns Gate 5, 0659 Oslo
90 04 34 30 mhunvik@online.no
Intep as Oslo Johan Scharfenbergs Vei 95, 0694 Oslo
23 38 10 90 trygve@intep.no
Klaveness Maler- og Byggmester- Forretning as Oslo Holmenkollenveien 101, 0784 Oslo
22 49 00 48 post@klavenessmaler.no
Malercompagniet Oslo as Oslo Gladengveien 3 B, 0661 Oslo
23 03 54 50 tom@malercompagniet.no
Malermester Jens Petter Lunde As Oslo Stanseveien 25, 0976 Oslo
22 22 74 22 bo.lunde@jpl.no
Malermester Kristian Brenstad Oslo Østbyveien 6b, , 0687 Oslo
22 27 94 00 brenstad@online.no
Malermester Petter Skovholt as Oslo Karihaugveien 89, 1086 Oslo
92 21 94 71 petter@mmps.no
Malermesterfirma 2 Mestere as Oslo Kongsveien 91, 1177 Oslo
99 20 64 01 post@2mestereas.no
Malermestrene as Oslo Jerikovn. 10, 1067 Oslo
Besøk Jerikoveien 10, 1067 Oslo
22 97 03 00 sjur@malermester.no
Malermestrene Juuhl & Bratfoss as Oslo Hovfaret 8, 0275 Oslo
41 41 30 17 truls@jubr.no
Malersvenn Antonio Dias as Oslo Smalvollveien 26, 0667 Oslo
92 88 59 84 malersvenn.dias@gmail.com
Nor-Pol Malermesterbedrift as Oslo C/O Åge Perek, Harald Sohlbergs Vei 20, 1064 Oslo
98 81 62 27 aage@nor-pol.no
Oslo Malermester Forretning as Oslo Postboks 43, 0620 Oslo
Besøk Nils Lauritssøns Vei 39d, 0870 Oslo
90 57 30 69 anders@ommf.no
Oslo Tapet og Gulvbelegg as Oslo Brobekkveien 80, 0582 Oslo
91 92 51 06 magnus@otg-as.no
Recover Oslo Oslo Stålfjæra 17, 0975 Oslo
40 01 11 19 post@recovernordic.no
Regnbuen Malermesterbedrift As Oslo Brokkveien 115 A, 0582 Oslo
90 64 93 79 post@regnbuen.no
Vater Håndverkere as Oslo Parkveien 12, , 0350 Oslo
theodor@vater.co
Opplæringskontoret for Bygg og Håndverksfag i Østfold Sarpsborg Trøskenveien 36, 1708 Sarpsborg
41 12 65 80 camilla@okbh.no
Christiania Malerbedrift as Oslo Nøkleveien 15, 0689 Oslo
Besøk Storgaten 32 , 0184 Oslo
46 88 89 99 post@cmbas.no


Lærebedrifter

Navn Kommune Adresse Telefon E-post Nettsted
Alfa Malermesterfirma as Oslo Postboks 6587 Etterstad, 0607 Oslo
Besøk Østensjøveien 15 C, 0661 Oslo
93 21 81 79 raymond@alfamaler.no