Kontaktinformasjon til tilbydere av anleggsgartnerfaget

Tilbake til oversikt over programområder

Opplæringskontor og medlemsbedrifter

Navn Kommune Adresse Telefon E-post Nettsted
Byggopp - opplæringskontoret for Bygg og Anleggsteknikk Oslo Postboks 5485 Majorstuen, 0305 Oslo
Besøk Tvetenveien 32, 0666 Oslo
23 08 75 00 erik.sorum@byggopp.no
Ncc Norge As Oslo Postboks 93 Sentrum, 0104 Oslo
Besøk Østensjøveien 27, 0661 Oslo
22 98 68 00 firmapost@ncc.no
Opplæringskontoret for Anleggs- og Bergfagene Oslo Postboks 505 Sentrum, 0105 Oslo
Besøk Fred Olsensgate 3, 0152 Oslo
91 88 21 51 rune.lia@mef.no
Becker Entreprenør As Oslo Gamleveien 2, 1461 Lørenskog
Besøk C/O Becker Lørenveien 44 A, 0585 Oslo
99 00 38 15 line@beckeras.no
Senter for Opplæring i Anleggsgartnerfaget Drammen Kobbervikdalen 69, 3036 Drammen
32 83 10 10 post@soasenter.no www.soasenter.no
Bydel Grünerløkka Oslo Postboks 2128 Grünerløkka, 0505 Oslo
Besøk Markveien 57, 0505 Oslo
23 42 26 00 postmottak@bga.oslo.kommune.no
Ch Prosjekt As Oslo Gunnar Schjelderups Vei 9, 0485 Oslo
48 32 32 48 postchp@chp.no
Det Kongelige Hoff Oslo Slottsplassen 1, 0010 Oslo
93 48 21 11 ane.senstad.guldahl@slottet.no
Gartnerhagen As Oslo Paal Bergsvei 51, 0692 Oslo
41 14 78 72 post@gartnerhage.no
Grøntmiljø as Oslo Postboks 31 Alnabru, 0614 Oslo
Besøk Verkseier Furulunds Vei 12, 0668 Oslo
64 86 95 50 post@gmas.no http://www.gmas.no
Hageform as Oslo Tåsenveien 127, , 0880 Oslo
40 00 38 56 post@hageform.no
Landskapsmesteren as Oslo Ullern Allé 57, , 0381 Oslo
99 50 11 53 erik@ikinservice.no https://landskapsmesteren.no
Oslo Kommune Gravferdsetaten Oslo Akersbakken 32, 0172 Oslo
21 80 21 80 postmottak@gfe.oslo.kommune.no
Tronslien As Oslo Postboks 31 Alnabru, 0614 Oslo
Besøk Verkseier Furulundsvei 12, 0668 Oslo
64 91 19 60 gunn@tronslien.no
Universitet i Oslo - Avd Parkseksjon/Botanisk Hage Oslo Postboks 1072 Blindern, 0316 Oslo
Besøk Botanisk Hage, Sars Gate 1, 0562 Oslo
41 43 53 63 martin.wynn@admin.uio.no
Vaktmesterkompaniet As Oslo Postboks 288 Økern, 0511 Oslo
Besøk Micheletveien 59-61, 1081 Oslo
23 17 22 00 post@vk.no


Lærebedrifter

Navn Kommune Adresse Telefon E-post Nettsted
Oslogartnerne As Oslo C/O Ina Glymer Dynekilgata 9e, 0569 Oslo
Besøk Østre Aker Vei 24c, 0581 Oslo
95 90 01 31 martin@oslogartnerne.no