Søknadsfrister og inntakskalender

1. mars er ordinær søknadsfrist for inntak til videregående skole og formidling til læreplass.

1. februar er søknadsfrist 

 • ved søknad om fortrinnsrett
  • for søkere til et særskilt utdanningsprogram på Vg1
  • for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne
  • for søkere med rett til opplæring i og på tegnspråk
  • for søkere med vedtak om utvidet tid.
 • for søkere som har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring.
 • for søkere som nylig har kommet til Norge.
 • ved søknad om individuell behandling
  • for søkere til Vg1 som har rett til spesialundervisning og som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene
  • for søkere til Vg1 som har hatt særskilt språkopplæring i grunnskolen og som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene
  • for søker til Vg2 eller Vg3 med enkeltvedtak om spesialundervisning og som mangler karakter i flere fag eller følger et planlagt løp mot grunnkompetanse
  • for søkere som må behandles individuelt av andre særlige, tungtveiende grunner.
 • ved søknad om formidling til læreplass for lærekandidater.

Se også informasjon fra ditt fylke nedenfor.

Du søker via nettstedet vigo.no (logg inn med MinID). Nettstedet er åpent hele døgnet fra begynnelsen av januar og frem til søknadsfristen. Det stenger kl. 23.59 den dagen det er søknadsfrist.

Du kan ikke søke via Internett etter at søknadsfristen er gått ut. Ta kontakt med inntakskontoret i fylket ditt for nærmere informasjon.

Informasjon fra Oppland

Inntakskalenderen 2018

HUSK: Søking/endring/svar krever MinID.

5. januarwww.vigo.no åpner for søking
1. februarSøknadsfrist for:
 • Søknad om individuell behandling
 • Søknad om fortrinnsrett
 • Formidling til opplæringskontrakt
1. marsSøknadsfrist for:
 • Ordinært inntak
 • Formidling til lærefag
15. april Frist for endring av søknad**
 23. april

 Svar på inntak etter individuell vurdering.

 • Svarfrist  30.04.18
1.mai - 1.juli I denne perioden kan du registrere forhåndssvar
1. juli

Frist for:

 • Endring av mobilnummer
 • Endring av e-postadresse
 • Frist for innstendig av bekreftet dokumentasjon på flytting.
7. juli
 • Første inntak ferdig, melding sendes søkerne på sms og e-post
 • Tilbudet finner du på www.vigo.no
 • Svarfrist 16. juli 2018
 
10. august
 • Andre inntak ferdig, melding sendes søkerne på sms og e-post
 • Tilbudet finner du på www.vigo.no
 • Svarfrist 17.08.18

Minner om at hvis du har takket ja til å stå på venteliste til
høyere ønske og er så heldig at du i 2. inntaket rykker opp
til et av dine høyere ønsker, mister du automatisk
det tilbudet du først fikk.

11. august Skolene overtar inntaket etter gjeldende ventelister.
20.08.1Skolestart.
Det er viktig at du møter opp på skolen første skoledag. Er dette umulig, må du gi beskjed til skolen. Gir du ikke beskjed, mister du skoleplassen.

* Søknad om individuell behandling og fortrinn: Søkerne vil få melding om vedtak. Dersom en søker ikke blir tatt inn, blir søknaden overført til det ordinære inntaket.

** Se under Endring av søknaden.

I artikkelen om Inntaksregler og poengberegning finner du informasjon om:
 • Særlige regler om inntak til enkelte utdanningsprogram
 • Søknad om inntak til landslinje og landsdekkende tilbud
 • Skoleplass i andre fylker
 • Hovedregelen for inntak til Vg1 og Vg2 er bestått i alle fag. Unntak kan gjøres etter vurdering og plan
 • Det kan tegnes ordinær lærekontrakt med søkere som ikke har bestått inntil to fellesfag når det foreligger plan

Forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Oppland fylkeskommune

Her gis det utfyllende informasjon om:

Det er viktig at du setter deg inn i disse reglne når du skal søke skoleplass i videregående skole eller søke om læreplass.

Retningslinjer for inntaksprøve, dokumentasjon av ferdigheter og intervju

Retningslinjer for inntaksprøve, dokumentasjon av ferdigheter og intervju i Oppland

Retningslinjer hvis skoletilbud ikke settes i gang

I noen tilfeller kan det etter søknadsfristen 1. mars være for få søkere til
et utdanningsprogram / programområde som fører til at skoletilbudet ikke kan settes i gang. Søkerne vil da få informasjon i brevs form fra inntakskontoret hvor de gis mulighet til å endre søknaden innen angitt frist.

Søkere bør derfor søke skoleplass ut fra ønske og muligheter innen søknadsfristen 1. mars og ikke ut fra hva som eventuelt kan skje.

Les mer om rettigheter og plikter

På nettsiden til Oppland.no kan du les mer om rettigheter og plikter 

Les mer om skolegang i andre fylker

Her kan du lese mer om skolegang i andre fylker