Vis meny

Grunnkompetanse

Grunnkompetanse er kompetanse på et lavere nivå enn full yrkes- eller studiekompetanse. Du får et kompetansebevis som dokumenterer at du har gjennomført deler av opplæringen.

Grunnkompetanse kan velges som mål i både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram, og kan være planlagt eller ikke planlagt.
 • Det kan gjelde deg som for eksempel slutter eller stryker i fag, eller som oppdager underveis at du vil ha vanskelig med å fullføre.
 • Det kan gjelde deg som vet allerede fra starten av at du vil ha vansker med å oppnå full yrkes- eller studiekompetanse.
 • Dersom du underveis i opplæringen opplever at du mestrer mer enn du selv trodde da du valgte å arbeide mot grunnkompetanse, er det mulig å endre målet for opplæringen din.
Skolen kan hjelpe deg med å
 • tilrettelegge opplæringsløpet ditt
 • gi deg råd om hvordan du senere kan fullføre den opplæringen du har begynt på
Velger du grunnkompetanse gjennom opplæring i bedrift, kan du lese mer om dette under Lærekandidat og Praksisbrevkandidat.
 

Informasjon fra Oppland

Grunnkompetanse i Oppland fylkeskommune (lærekandidat, planlagt Vg3 i skole, praksisbrev)

Grunnkompetanse oppnår du ved å gjennomføre opplæring som ikke avsluttes med vitnemål eller fag-/svennebrev. Du vil normalt gjennomføre en kompetanseprøve, og få et kompetansebevis etter avsluttet opplæring, som viser hvilke fagområder du har fått opplæring i. Grunnkompetanse kan velges som mål i både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Grunnkompetanse kan være planlagt eller ikke planlagt. (Jf. opplæringsloven § 3-3)

Mål i Oppland: Alle elever i målgruppa for grunnkompetanse, skal ha et planlagt opplæringsløp.

Hva passer best for deg?
Skolen din skal hjelpe deg å planlegge og tilrettelegge opplæringa di!

Planlagt grunnkompetanse

Betyr: Planlagt opplæring i skole/bedrift tilpasset deg fra Vg1/Vg2, med mål om en sluttkompetanse som gir deg så høy faglig og sosial kompetanse som mulig.

Planlagt grunnkompetanse gir deg et faglig grunnlag du kan bygge videre på, (se praksiskandidat) og er et mye bedre alternativ for deg, enn ikke planlagt grunnkompetanse. Skolen din skal hjelpe deg og dine foreldre, med planlegging og tilrettelegging av beste opplæringsløp for deg.

Ikke planlagt grunnkompetanse

Betyr: Du har full yrkes- eller studiekompetanse som mål. Hvis du av ulike årsaker slutter underveis eller ikke består i fag, får du utstedt et kompetansebevis som dokumenterer den kompetansen du har fått gjennom opplæringen.

Dette er et ikke planlagt opplæringsløp, som gjør at du avslutter videregående skole uten sluttkompetanse, og du er ikke kvalifisert for lærling eller videre studier. Dette skal ikke gjelde deg, som har krav på spesiell tilrettelegging i din opplæring. For å senere oppnå studiekompetanse eller yrkeskompetanse, må du ta fagene som privatist.

Grunnkompetanse – opplæring for hvem?

 • Dersom du allerede ved starten av videregående opplæring, vet at du vil ha utfordringer med å oppnå full yrkes- eller studiekompetanse, skal skolen hjelpe deg med å planlegge og tilrettelegge opplæringsløpet ditt. Skolen skal også gi deg råd om hvordan du senere kan fullføre den opplæringen du har begynt på. 
 • Planlagt grunnkompetanse fratar deg ingen muligheter! Det er viktig for deg å vite, at du senere kan gjennomføre ytterligere opplæring med sikte på full yrkes- eller studiekompetanse, dersom dette er realistisk for deg (jfr. Praksiskandidat) Du bruker bare litt lengre tid på opplæringa for å nå målet ditt!
 • Dersom du underveis i opplæringen opplever at du mestrer mer enn du selv trodde da du valgte å arbeide mot grunnkompetanse, kan det være mulig å endre målet for opplæringen til full yrkes- eller studiekompetanse.  

Oppland har to ulike ordninger for grunnkompetanse i yrkesfaglige utdanningsprogram

 1. Lærekandidat
  En opplæring som kan tilpasses dine forutsetninger og realistiske mål for opplæring. Dette er et opplæringstilbud for deg som normalt kommer fra vg2-yrkesfag.  Mål: oppnå kompetanse for å utøve et yrke, også utenfor lærebedriften. Opplæringsarena: Bedrift. Rettigheter og plikter som arbeidstaker.  Sluttdokumentasjon: Kompetansebevis. Se også Lærekandidat
  NB! Det er mulighet for å oppnå et fag-/svennebrev som voksen – se informasjon om praksiskandidat

 2. Praksisbrev
  Målgruppe: Som hovedregel for deg som kommer fra ungdomsskolen og som ønsker både praktisk og teoretisk opplæring. Du vil da få opplæring i kombinasjon bedrift / skole på Vg1 / Vg 2. Etter avslutta praksisbrev kan du  ha mulighet for å fortsette som lærling eller lærekandidat. Les mer om PraksisbrevLærling og Lærekandidat