• Fylket tilbyr
  • Landslinjer
1. år
2. år
3. år

Vg1 – Videregående trinn 1

Fag- og timefordeling

Dette er fag- og timefordelingen til Vg1 musikk, dans og drama.
Fag- og timefordelingen til Vg1 musikk, dans og drama med dans kan være annerledes.

Vg2 – Videregående trinn 2

Fag- og timefordeling

Vg3 – Videregående trinn 3

    Flere valgmuligheter
  • Dans

Fag- og timefordeling