VoksenopplæringVoksne skal primært tas inn til opplæringstilbud organisert spesielt for voksne, men som voksen kan du også søke om inntak til ordinær opplæring i videregående skole.*

Dersom det er opprettet tilbud med et begrenset antall plasser:

  • Voksne med rett stiller foran voksne uten rett. Dette gjelder både inntak til ordinær videregående skole og til tilbud organisert spesielt for voksne.
  • Har du voksenrett og søker ordinær videregående opplæring, prioriteres du etter ungdom med rett til videregående opplæring
  • Dersom det er flere søkere uten rett enn det er ledige plasser, stiller søkere med fullført studie- eller yrkeskompetanse bakerst i køen.
* Allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år eller dokumentert realkompetanse gir grunnlag for inntak til Vg1 på lik linje med norsk grunnskole eller tilsvarende.

Informasjon fra Nordland

Voksne søkere til ordinær videregående skole i Nordland

Voksne over 24 år (fra og med det året de fyller 25) skal ikke søke eller tas inn i ordinær videregående skole, men henvises til voksenopplæring. Voksne får sin rett til videregående opplæring gjennom egne tilpassede tilbud, jf. opplæringsloven § 4A-3.

Dette ble vedtatt av fylkestinget i Nordland fylkeskommune i 2018, jf. forskrift om inntak til videregående opplæring til videregående opplæring og formidling av læreplass, Nordland fylkeskommune, § 3.