Voksen

Det er ingen øvre aldersgrense for å søke videregående opplæring. Noen voksne har en lovfestet rett til videregående opplæring. Voksne uten slik rett kan søke, men vil bli prioritert etter voksne med rett. Utdanning på videregående nivå gjør deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet.

Kontakt fylkeskommunen for nærmere opplysninger om videregående opplæring for voksne.

Informasjon fra Nordland

Kort om voksenopplæring i Nordland

Fylkeskommunen har ansvar for at voksne skal ha gode muligheter til livslang læring. Dette gjelder uavhengig om man er i arbeid eller utenfor arbeidslivet. Opplæring kan skje på ulike arenaer og gjennom ulike opplæringsformer, for eksempel på arbeidsplassen, gjennom nettbasert opplæring, veiledning i grupper m.m. Det legges til rette for verdsetting av det man kan fra før slik at man kan få godkjenning av kompetanse og et avkorta opplæringsløp.

Voksne over 25 år som ikke har fullført videregående opplæring, har etter søknad rett til å få opplæring som fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. 

Behov for veiledning?

Kontakt et karrieresenter eller en kursarrangør.Voksenopplæring - videregående opplæring for voksne i Nordland.