Videregående skole i RusslandNår du har fullført Vg2 i utdanningsprogram for studiespesialisering, kan du søke om å fullføre Vg3 i Russland. Russisk er et obligatorisk fag på skolen, men forkunnskaper er ikke et krav. Det tilbys undervisning i russisk på alle nivåer.

Norsk-russisk videregående skole i Murmansk

Tilbudet administreres av Kongsbakken videregående skole og er et samarbeid mellom Troms fylkeskommune og russiske utdanningsmyndigheter i Murmansk. Tilbudet er et ledd i fylkets nordområdesatsing. Opplæringen bygger på norsk lov og forskrift og norske læreplaner. Skolen er godkjent av Statens lånekasse for utdanning for tildeling av økonomisk støtte.

Søknadsfristen er 1. mars. Elever fra hele landet kan søke.

På nettstedet kongsbakken.vgs.no finner du nærmere informasjon om tilbudet og hvordan du søker.

For ytterligere opplysninger og søknadsskjema kan du henvende deg til

Kongsbakken videregående skole

Kongsbakken videregående skole
Postadresse Postboks 355, 9254 Tromsø
Besøksadresse Skolegata 16, Tromsø
Telefon 77 64 73 00

Kontaktperson
Fagleder Øyvind Bockelie
E-post oyvind.bockelie@tromsfylke.no

Informasjon fra Nordland

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.