Nordland fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Fagopplæring

Kontaktinformasjon

E post post@nfk.no
Nettsted nfk.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift
Navn Nordland fylkeskommune Utdanningsavdelingen
Besøksadresse Fylkeshuset/Prinsensgate 100, 8005 Bodø
Postadresse Fylkeshuset
8048 Bodø
Telefon 75 65 02 00
Organisasjonsform Offentlig
Målform Bokmål