Fagtilbud

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang. Programfag kan velges hvis de passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet hvor de hører til. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Fellesfag

Naturbruk

Vg2
Felles programfag
Akvakultur
Anlegg og teknikk
Biologi og miljø
Drift og produksjon

Idrettsfag

Idrettsfag
Felles programfag
Aktivitetslære
Aktivitetslære 1
Aktivitetslære 2
Aktivitetslære 3
Idrett og samfunn
Idrett og samfunn
Valgfrie programfag
Breddeidrett
Breddeidrett 1
Breddeidrett 2
Breddeidrett 3

Musikk, dans og drama

Musikk, dans og drama
Felles programfag
Musikk, dans og drama
Musikk, dans og drama
Valgfrie programfag
Lytting
Lytting
Musikk
Musikk
Musikk
Felles programfag
Ergonomi og bevegelse
Ergonomi og bevegelse 1
Ergonomi og bevegelse 2
Instruksjon og ledelse
Instruksjon og ledelse
Valgfrie programfag
Musikk fordypning
Musikk fordypning 1
Musikk fordypning 2

Studiespesialisering

Realfag
Programfag
Biologi
Biologi 1
Biologi 2
Informasjonsteknologi
Informasjonsteknologi 1
Matematikk for realfag
Matematikk R1
Matematikk R2
Matematikk for samfunnsfag
Matematikk S1
Matematikk S2
Språk, samfunnsfag og økonomi
Programfag
Engelsk
Engelsk 1
Engelsk 2
Entreprenørskap og bedriftsutvikling
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1
Næringslivsøkonomi
Økonomi og ledelse
Politikk og menneskerettigheter
Politikk og menneskerettigheter
Sosialkunnskap
Sosialkunnskap
Sosiologi og sosialantropologi
Sosiologi og sosialantropologi

Naturbruk

Vg2
Felles programfag
Landbruk og gartnernæring
Forvaltning og drift
Produksjon og tjenesteyting
Valgfrie programfag
Maskiner og teknologi i landbruk
Maskiner og teknologi i landbruk
Økologisk landbruk
Økologisk landbruk

Salg, service og reiseliv

Vg1
Felles programfag
Salg, service og reiseliv
Forretningsdrift
Kultur og samhandling
Markedsføring og innovasjon
Vg2
Felles programfag
Service, sikkerhet og administrasjon
Administrasjon og bærekraftig drift
Kommunikasjon og yrkesutøvelse
Sikkerhet