Søknadsfrister og inntakskalenderOrdinær søknadsfrist

1. mars er ordinær søknadsfrist for inntak til videregående skole og formidling til læreplass.*

Søknadsfrist ved særskilte behov

1. februar er søknadsfrist*

 • ved søknad om fortrinnsrett
  • for søkere til et særskilt utdanningsprogram på Vg1
  • for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne
  • for søkere med rett til opplæring i og på tegnspråk
  • for søkere med vedtak om utvidet tid
 • for søkere som har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring
 • for søkere som nylig har kommet til Norge
 • ved søknad om individuell behandling
  • for søkere til Vg1 som har rett til spesialundervisning og som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene
  • for søkere til Vg1 som har hatt særskilt språkopplæring i grunnskolen og som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene
  • for søker til Vg2 eller Vg3 med enkeltvedtak om spesialundervisning og som mangler karakter i flere fag eller følger et planlagt løp mot grunnkompetanse
  • for søkere som må behandles individuelt av andre særlige, tungtveiende grunner.

Se også informasjon fra ditt fylke nedenfor.

Ta kontakt med inntakskontoret i fylket ditt hvis du har spørsmål om din søknad og søknadsfrister.

Slik søker du

 • Du søker via nettstedet vigo.no (logg inn med MinID).
 • Nettstedet er åpent hele døgnet fra begynnelsen av januar og frem til søknadsfristen. Det stenger kl. 23.59 den dagen det er søknadsfrist. Du kan ikke søke via Internett etter at søknadsfristen er gått ut.

 

* Dersom søknadsfristen går ut på en lørdag eller søndag, blir fristen utvidet til etterfølgende mandag. 

Informasjon fra NordlandTidsplan for inntaket 2023–2024 i Nordland

Åpning av søknadsweb vigo.no 3. januar

Søknadsfrist behov for fortrinn/individuell behandling/lærekandidater

 1. februar

Søknadsfrist fellesinntak 

 1. mars
Siste frist endring søknader fortrinn/individuell behandling/lærekandidater 1. mars
Siste frist endring søknader fellesinntak 1. april
Nye søkere med ungdomsrett som av ulike grunner ikke har søkt innen frist, og som sender søknad via Oppfølgingstjenesten  1. april
1. gangs inntak til videregående skole 7. juli
Svarfrist etter 1. gangs inntak13. juli
2. gangs inntak til videregående skole28. juli
Svarfrist etter 2. gangs inntak

  3. august