Søknadsfrister og inntakskalenderSøknadsfrister

  • 1. mars er den ordinære søknadsfristen for videregående opplæring og formidling til læreplass.
  • 1. februar er søknadsfrist dersom du har spesielle behov.

Dersom søknadsfristen går ut på en lørdag eller søndag, blir fristen utvidet til etterfølgende mandag.

Hvem har søknadsfrist 1. mars?

Søknadsfrist 1. mars gjelder for alle som skal søke ordinært inntak til videregående opplæring og til læreplass.

Hvem har søknadsfrist 1. februar?

For noen søkere er søknadsfristen 1. februar. Dette gjelder:

Se også informasjon fra ditt fylke nedenfor

Slik søker du

  • Du søker via nettstedet vigo.no
  • Nettstedet er åpent hele døgnet fra begynnelsen av januar og frem til søknadsfristen. Det stenger kl. 23.59 den dagen det er søknadsfrist.
  • Du kan endre på søknaden din helt fram til fristen går ut 1. februar eller 1. mars. Du kan ikke søke via vigo.no etter at søknadsfristen er gått ut.
  • Se også Registrer søknaden din på vigo.no.
Har du spørsmål knyttet til din søknad? Ta kontakt med inntakskontoret i fylket ditt.

 

Informasjon fra NordlandTidsplan for inntaket 2023–2024 i Nordland

Åpning av søknadsweb vigo.no 3. januar

Søknadsfrist behov for fortrinn/individuell behandling/lærekandidater

 1. februar

Søknadsfrist fellesinntak 

 1. mars
Siste frist endring søknader fortrinn/individuell behandling/lærekandidater 1. mars
Siste frist endring søknader fellesinntak 1. april
Nye søkere med ungdomsrett som av ulike grunner ikke har søkt innen frist, og som sender søknad via Oppfølgingstjenesten  1. april
1. gangs inntak til videregående skole 7. juli
Svarfrist etter 1. gangs inntak13. juli
2. gangs inntak til videregående skole28. juli
Svarfrist etter 2. gangs inntak

  3. august