Søknadsfrist

For ordinær opplæring i skole er søknadsfristen den samme som for ungdom – 1. mars. For opplæring organisert for voksne kan det fastsettes egne søknadsfrister, og opplæringstilbud kan settes i gang på forskjellige tider av året.

Informasjon fra NordlandI Nordland er det ikke søknadsfrister til voksenopplæringstilbud. Søknader kan sendes inn hele året. Du bør som søker likevel være tidlig ute med en søknad hvis det er et spesielt tilbud du ønsker inntak til, da mange tilbud har oppstart bare én gang i året.