Samordna opptakSamordna opptak (SO) administrerer opptaket til grunnutdanninger ved universiteter, vitenskapelige høyskoler og statlige og private høyskoler.

  • En samlet liste over studiene som er organisert under SO finner du i studieoversikten.
  • Du søker via Samordna opptak sine nettsider. Der laster du også opp nødvendig dokumentasjon. 
  • Du kan kontakte Samordna opptak på telefon 21 49 56 09 eller e-post sokerinfo@samordnaopptak.no.

Noen studier med opptaksprøve eller høyskoler som krever skolepenger av studentene er ikke organisert under SO. Ved søknad til læresteder som ikke er med i SO, sender du søknaden direkte dit, på lærestedets eget søknadsskjema.

Informasjon fra Nordland

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.