Fagtilbud

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang. Programfag kan velges hvis de passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet hvor de hører til. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Fellesfag

Elektro og datateknologi

Teknologi- og industrifag

Felles programfag
Industriteknologi
Teknologi
Vedlikehold

Idrettsfag

Idrettsfag
Valgfrie programfag
Breddeidrett
Breddeidrett 1

Studiespesialisering

Realfag
Programfag
Biologi
Biologi 1
Biologi 2
Matematikk for realfag
Matematikk R1
Matematikk R2
Språk, samfunnsfag og økonomi
Programfag
Engelsk
Engelsk 1
Engelsk 2
Politikk og menneskerettigheter
Politikk og menneskerettigheter
Sosiologi og sosialantropologi
Sosiologi og sosialantropologi

Elektro og datateknologi

Vg1
Felles programfag
Elektro og datateknologi
Elektroniske kretser og nettverk
Energi- og styresystemer
Vg3
Felles programfag
Automatiseringsfaget
Automatiseringssystemer
Elenergisystemer
Mekanisk arbeid

Teknologi- og industrifag