Rett til utvidet opplæringstidUngdomsretten gir deg i noen tilfeller rett til ekstra opplæringstid.

Utvidet opplæringstid ved spesialundervisning

Du kan få inntil to ekstra opplæringsår dersom du har rett til

* Krever en sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Utvidet opplæringstid ved omvalg

  • Ved omvalg får du utvidet tid, slik at du kan fullføre opplæringen.
  • Ved omvalg vil utvidet opplæringstid automatisk registreres i Vigo. Du trenger derfor ikke å søke om ekstra opplæringstid.
  • Husk at omvalg med rett til utvidet tid bare kan gjøres én gang.

Utvidet ungdomsrett

Dersom du av andre tungtveiende grunner forhindres i å fullføre opplæringen på normert tid, kan du søke om utvidet ungdomsrett. Det kan for eksempel gjelde ved langvarig sykdom, sosiale utfordringer eller andre forhold (f.eks militærtjeneste eller svangerskap). Vær oppmerksom på at reglene for utvidet opplæringsrett varierer fra fylke til fylke. Nærmere informasjon får du av skolens rådgiver.

Informasjon fra Nordland

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.