Rett til omvalgDersom opplæringsløpet du har valgt ikke passer for deg, har du rett til å gjøre ett omvalg. Omvalg betyr at du velger et annet utdanningsprogram eller programområde enn det du har begynt på. (Det er ikke omvalg hvis du tar samme Vg1, Vg2 eller Vg3 en gang til.)

For å ha rett til omvalg må du må ha ungdomsrett.

  • Du kan gjøre omvalg til et lavere trinn, for eksempel velge et nytt utdanningsprogram på Vg1 etter du er ferdig med Vg2.
  • Du kan gjøre omvalg på samme trinn, for eksempel ved å velge et nytt programområde på Vg2.
  • Ved omvalg får du utvidet tid, slik at du kan fullføre opplæringen. Husk at omvalg med rett til utvidet tid bare kan gjøres én gang.

Fylket har en frist for når i skoleåret du begynner å bruke av opplæringsretten din. Denne fristen er tidligst 1. november, men i noen fylker er den senere enn dette. Det er først når du avbryter opplæringen etter denne fristen at du ved omvalg har bruk for å få utvidet opplæringsretten din.

Du kan ikke gjøre omvalg etter fullført treårig videregående opplæring i skole eller avlagt fag-/svenneprøve.

Informasjon fra Nordland

 Hvor mange år utvides ungdomsretten med?
-  Hvis du går på Vg1 i et nytt utdanningsprogram etter først å ha gått på Vg1 i et annet utdanningsprogram, får du ett års utvidelse av retten.
-  Hvis du går på Vg1 i et nytt utdanningsprogram etter først å ha gått på Vg1 og Vg2 i et annet utdanningsprogram, får du to års utvidelse av retten.
-  Hvis du går på et nytt Vg2 etter først å ha gått på Vg1 og et annet Vg2, får du ett års utvidelse av retten
-  Hvis du avbryter Vg3 får du ett års utvidelse av retten. For å få fullført videregående opplæring med ungdomsrett, må du bruke rettsutvidelsen til et Vg3.