ØkonomiLønn for lærlinger og lærekandidater varierer fra fag til fag. Men i alle fag får du mindre lønn på begynnelsen av læretiden enn på slutten. Se også verdiskaping.

Den vanligste fordelingen av lønn i læretiden er:

  • 1. halvår: 30 %
  • 2. halvår: 40 %
  • 3. halvår: 50 %
  • 4. halvår: 80 %

For konkrete lønnsopplysninger i ditt fag må du ta kontakt med den aktuelle fagorganisasjonen.

Når du har inngått en lærekontrakt/opplæringskontrakt, skal dine lønnsbetingelser framkomme i arbeidsavtalen du har med bedriften.

Informasjon fra Nordland

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.