Økonomi, bolig og skyssOpplæringen i offentlig videregående skole og i lærebedrift er gratis. For elever er også trykte og digitale læremidler og digitalt utstyr gratis, både i offentlige videregående skoler og i frittstående videregående skoler med rett til statstilskudd (privatskoler).

Informasjon fra NordlandUndervisning og materiell

  • Undervisningsmatriell er i utgangspunktet gratis i Nordland.
  • Elevene må holde arbeidstøy og vernesko der det er aktuelt.
  • I forbindelse med utlån av personlig materiell vil det i enkelte tilfeller være aktuelt med depositum. Den enkelte skole gir fullstendig informasjon.

Utplassering/ekskursjoner

  • En del av opplæringen ved noen utdanningsprogrammer foregår ved praksis/ utplassering utenfor skolestedet. Det vil i denne forbindelse i noen tilfeller medføre ekstra utgifter for elevene til hybel/innkvartering i utplasseringsperioden/praksisperioden.
  • Ved en del utdanningsprogrammer arrangeres frivillige ekskursjoner/skoleturer der de elever som deltar betaler en egenandel. I slike tilfeller vil det være et alternativt opplegg for de elever som ikke ønsker å delta.