Vis meny

Ofte stilte spørsmål

Her kan du finne ofte stilte spørsmål og svar i fylket ditt.
 

Informasjon fra Nordland

Kan jeg søke hvor jeg vil i Nordland?

Nei, i Nordland er det ikke fritt skolevalg. Dersom tilbudet du ønsker finnes i eget skoleområde, må det søkes eget skoleområde som førstevalg. Det finnes imidlertid enkelte unntak fra denne regelen. Les mer om skoleområder ved å klikke her.

Kan jeg søke skoler i andre fylker?

De fleste fylker tillater at du søker uregistrert til deres fylke. Retten til videregående opplæring er likevel knyttet til fylket der du er folkeregistrert ved søknadsfristens utløp. Dette betyr at du kommer bakerst i køen dersom du søker i et annet fylke enn der du er bosatt.

Hva skjer hvis jeg ikke søker?

Da vil du bli kontaktet av Oppfølgingstjenesten i din region.

Hvor mange ønsker må jeg ha på søknaden min?

Dersom du søker det første året på videregående skole, har du rett til å komme inn på ett av tre utdanningsprogrammer. Det er dermed viktig at du setter opp tre utdanningsprogrammer på søknaden din. På hvert utdanningsprogram kan du sette opp mellom én og tre skoler. Du trenger ikke sette opp mer enn én skole på hver.

Jeg skal flytte. Hva gjør jeg?

Som oftest må flytting dokumenteres ved hjelp av en bekreftelse fra folkeregisteret på at flytting er registrert. Fristen i Nordland for å dokumentere flytting, er 15. juni. Du bør sjekke folkeregisterets regler for flytting i god tid. Les mer om flytting her.

Kan jeg endre på søknaden min?

Til og med søknadsfristen kan du endre på søknaden så ofte du vil på www.vigo.no. Etter at søknadsfristen har gått ut, er søknaden din i utgangspunktet bindende for hele inntaket. Ønsker du likevel å endre søknaden, må du sende skriftlig melding til inntakskontoret. Det finnes et eget skjema til dette. Fristen for dette er 1. april.
 

Hvor gode karakterer må jeg har for å komme inn på det tilbudet jeg ønsker meg?

Dette varierer fra tilbud til tilbud og fra år til år. Poengsummen fra året før kan likevel gi deg en pekepinn om hvordan sjansene dine er.

Jeg har ikke ungdomsrett. Kan jeg søke?

Voksne søkere skal primært tas inn til opplæringstilbud som er organisert for voksne. Voksne kan imidlertid også søke om inntak til ordinær opplæring i den videregående skolen. Voksne søkere blir da prioritert etter personer med ungdomsrett.

Hvor er det blitt av mitt 2. og 3. ønske?

Hvis du kommer inn på det første ønsket ditt, vil de lavere ønskene automatisk bli slettet. Det vil si at du ikke kan angre på ønskerekkefølgen etter at inntaket er foretatt.

Hvor står jeg på venteliste nå?

Du står på samme plass på ventelista helt til det blir gjort et nytt inntak. For å finne ut når neste inntak blir gjort, sjekk tidsplan for inntaket her.

Jeg har ikke fått melding om inntak. Hva gjør jeg?

Har du lagt inn mobilnummeret ditt på søknaden, vil du få melding på sms om at du må logge på www.vigo.no for å se resultatet av inntaket. Har du ikke lagt inn mobilnummeret ditt, får du melding i posten. Har du verken fått sms eller melding i posten, kan du likevel gå inn på www.vigo.no ved hjelp av samme brukernavn og passord som du brukte for å søke. Du vil da få se resultatet av inntaket og kunne svare på om du tar imot plass/ventelisteplass.