Opplæringstilbud

Studieforberedende

Idrettsfag
Musikk, dans og drama
Studiespesialisering

Yrkesfaglig

Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk / medieproduksjon
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Teknikk og industriell produksjon

Alternativ opplæring

Alternativ opplæring

Fagtilbud

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang. Programfag kan velges hvis de passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet hvor de hører til. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Fellesfag

Idrettsfag

Idrettsfag
Felles programfag
Aktivitetslære
Aktivitetslære 1
Aktivitetslære 2
Aktivitetslære 3
Idrett og samfunn
Idrett og samfunn
Valgfrie programfag
Breddeidrett
Breddeidrett 1
Breddeidrett 2
Breddeidrett 3

Musikk, dans og drama

Musikk, dans og drama
Felles programfag
Musikk, dans og drama
Musikk, dans og drama
Valgfrie programfag
Lytting
Lytting
Musikk
Musikk
Musikk
Felles programfag
Ergonomi og bevegelse
Ergonomi og bevegelse 1
Ergonomi og bevegelse 2
Instruksjon og ledelse
Instruksjon og ledelse
Valgfrie programfag
Musikk fordypning
Musikk fordypning 1
Musikk fordypning 2

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon
Valgfrie programfag
Bilde
Bilde

Studiespesialisering

Bygg- og anleggsteknikk

Vg1
Felles programfag
Bygg- og anleggsteknikk
Produksjon
Tegning og bransjelære
Vg2
Felles programfag
Byggteknikk
Bransjelære
Produksjon

Design og håndverk / medieproduksjon

Vg1
Felles programfag
Design og håndverk
Kvalitet og dokumentasjon
Produksjon
Vg2
Felles programfag
Frisør
Frisyredesign
Produksjon

Elektrofag

Helse- og oppvekstfag

Naturbruk

Vg1
Felles programfag
Naturbruk
Naturbasert aktivitet
Naturbasert produksjon
Vg2
Felles programfag
Heste- og hovslagerfag
Aktiviteter med hest
Hest og hestehold
Stalldrift
Valgfrie programfag
Traktor og maskiner
Traktor og maskiner
Økonomi og driftsledelse
Økonomi og driftsledelse
Vg3 – studieforberedende
Felles programfag
Naturforvaltning
Naturforvaltning
Valgfrie programfag
Bruk og vern
Bruk og vern
Feltarbeid i naturbruk
Feltarbeid i naturbruk
Næringsdrift i naturbruk
Næringsdrift i naturbruk

Restaurant- og matfag

Vg1
Felles programfag
Restaurant- og matfag
Bransje, fag og miljø
Kosthold og livsstil
Råstoff og produksjon

Teknikk og industriell produksjon