LærlingHva er en lærling?

Å være lærling betyr at du utdanner deg til et yrke ved å jobbe i en bedrift. I bedriften får du både opplæring og praksis i faget du har valgt.

  • For å bli lærling må du inngå en lærekontrakt med en bedrift.
  • I begynnelsen vil mesteparten av tiden på jobb gå med til opplæring, men etter hvert vil du delta i de vanlige arbeidsoppgavene i bedriften.
  • På slutten av læretiden avlegger du en fag- eller svenneprøve.

Lærlingens rettigheter og plikter

  • Som lærling skal du delta aktivt i både opplæring og verdiskapingen i lærebedriften. 

  • Du har rett til å få den opplæringen som læreplanen fastsetter, men du har samtidig plikt til å delta aktivt for å nå opplæringens mål og til å delta i planleggingen og vurderingen av ditt eget læringsarbeid. 

  • Du skal medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsforhold. 

  • Du må møte til den fag-/svenneprøven lærebedriften melder deg opp til. 

  • Læretiden er fastsatt i lærekontrakten din ut fra en normal arbeidstid i faget. 

  • Du er arbeidstaker i lærebedriften med de rettigheter og plikter som følger av lover og tariffavtale, bl.a. når det gjelder arbeidstid, ferie og fridager.
  • Som alle andre arbeidstakere har du, i tillegg til lærekontrakten, krav på en skriftlig arbeidsavtale med lærebedriften.

Informasjon fra Nordland

Mer informasjon på nettsiden til Nordland fylkeskommune 

Vedlegg Nordland