Knut Hamsun videregående skole/Knut Hamsun Joarkkaskåvllå

Videregående skole

Kontaktinformasjon

E-post post.hamsun@vgs.nfk.no
Nettsted www.hamsun.vgs.no
Navn Knut Hamsun videregående skole/Knut Hamsun Joarkkaskåvllå
Tilhører Nordland fylkeskommune Utdanningsavdelingen
Besøksadresse Oppeid, Hamarøy
Postadresse Postboks 84
8294 Hamarøy
Telefon 75 65 22 00
Telefaks 75 65 22 49
Organisasjonsform Offentlig
Elever 150
Målform Bokmål

Fagtilbud

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang. Programfag kan velges hvis de passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet hvor de hører til. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Fellesfag

Idrettsfag

Idrettsfag
Felles programfag
Aktivitetslære
Aktivitetslære 1
Aktivitetslære 2
Aktivitetslære 3

Studiespesialisering

Realfag
Programfag
Biologi
Biologi 1
Biologi 2
Matematikk for realfag
Matematikk R1
Matematikk R2
Språk, samfunnsfag og økonomi
Programfag
Engelsk
Internasjonal engelsk
Engelskspråklig litteratur og kultur
Fremmedspråk (programfag)
Spansk nivå II
Tysk nivå II

Bygg- og anleggsteknikk

Vg1
Felles programfag
Bygg- og anleggsteknikk
Produksjon
Tegning og bransjelære
Vg2
Felles programfag
Byggteknikk
Bransjelære
Produksjon

Helse- og oppvekstfag

Vg1
Felles programfag
Helse- og oppvekstfag
Helsefremmende arbeid
Kommunikasjon og samhandling
Yrkesutøvelse
Vg2
Felles programfag
Helsearbeiderfag
Helsefremmende arbeid
Kommunikasjon og samhandling
Yrkesutøvelse