Innsending av dokumentasjon


  • Du som er elev i offentlig grunnskole eller offentlig videregående skole i hjemfylket ditt når du søker, får karakterene direkte overført til inntakskontoret der.
  • Enkelte private skoler sender inn vitnemål eller kompetansebevis for sine elever. Dersom du er elev ved en privat skole, er du selv ansvarlig for å undersøke om skolen din gjør dette for deg.
  • Øvrige søkere og de som søker plass i et annet fylke enn hjemfylket, må vanligvis selv sende inn dokumentasjon (bekreftede kopier av vitnemål, kompetansebevis o.l.) til inntakskontoret. Fylket gir deg nærmere informasjon om dette.

Informasjon fra Nordland 

  • Har du dokumentasjon fra fullført grunnskole, og/eller videregående skole utenfor Norge, så må dette sendes til inntakskontoret i Nordland innen 1. februar. 
  • Har du dokumentasjon fra grunnskole, og/eller videregående skole utenfor Norge, og er elev inneværende skoleår, så må dette sendes til inntakskontoret i Nordland innen 15. juni. 
  • Er du utvekslingselev i utlandet, må dokumentasjon sendes direkte til skolen du tilhører. 
  • Innsending av gyldig oppholdstillatelse sendes til inntakskontoret i Nordland innen 1. februar.  

 Se nærmere på nfk.no for hvordan dette sendes inn

Husk at utdanning fra utlandet må være oversatt til norsk/engelsk av autorisert oversetter.